Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cybersäkerhet för industriell avancerad digitalisering 2023

Vinnova erbjuder finansiering för att utveckla nya cybersäkerhetslösningar kopplat till implementation av avancerad digitalisering inom industrin. Syftet är att förbereda industrin för de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när nya teknologier och arbetssätt införs i verksamheten. Med det här erbjudandet ger vi stöd till utveckling av teknik, processer och andra aspekter som är viktiga för den industriella cybersäkerheten.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt för att ta fram lösningar för de nya cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när industrin implementerar avancerad digitalisering. Framtagna kunskaper och lärdomar förväntas ingå i en slutrapport som kan spridas öppet.

Vem kan söka?

Projekten ska drivas av industrins behov och ska inkludera minst en projektpart med tydlig koppling till industrin. Sökanden kan vara från näringsliv, akademi, institut och offentlig verksamhet.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka 2-10 miljoner kronor per projekt. Maximal stödnivå per projektpart är 50-100 % av de stödberättigande kostnaderna beroende på organisationstyp. Utlysningens preliminära budget är 40 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • En del av satsningen Avancerad digitalisering

  Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering. För mer information om programmet besök deras webbplats.

  avanceraddigitalisering.se

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Ottenhall

  Utlysningsansvarig

  + 468-473 30 71

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-01189

  Statistik för sidan