Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

SMF 2D Tech: Gas permeability improvement for Type IV and III pressure vessels

Diarienummer
Koordinator GraphMaTech AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Projektet är ett av Kompetenscentrumet 2D Techs SME-projekt och avser att undersöka effekten av grafen i en polymermatris för att förbättra egenskaperna kring gaspermeabilitet. Projektet är kopplat til den stora marknadsefterfrågan av innovativa lösningar för trycksatta vätgastankar. Vätgas är en fundamental del av den framtida ekonomin och en av nycklarna för att möjliggöra hållbara transporter. Utvecklingen av nya tankkoncept, inklusive innovativa lösningar kring dess materialval, är därför nödvändiga för att bättre kunna nyttja vätgas framgent.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att generera data kring nyttjandet av grafen inom tryckbehållare. Att använda grafen förväntas möjliggöra bättre förvaring av vätgas/naturgas. Detta då en ökad gasretention skulle innebära att det tar längre tid för gas att diffundera ut från tanken, varpå tanken inte behöver fyllas på lika ofta. Utifrån grafens intrinsiska egenskaper förmodas det också att delarna (liner/boss) erhåller en bättre värmestabilitet (möjliggör snabbare påfyllning) samt bättre mekaniska egenskaper, vilket antas resultera i en ökad livslängd för tryckkärlet.

Planerat upplägg och genomförande

Detta föreslagna projekt kommer genomgå följande designutveckling: *Kandidaturval och analys av nanomaterial *Provframställning av en eller flera individuella, funktionella komponenter: -Boss, liner, membran och overwrap *Produktion av grafenförbättrade polymerkompositer för labbutvärdering -DoE innefattandes processparametrar, val av och koncentration av grafenmaterial *Experimentall analys (gaspermeabilitetsstudier, utvärdering av mekaniska, termiska och elektriska egenskaper)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2021

Diarienummer 2021-04322

Statistik för sidan