Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lund och Stockholm banar väg i kraftfull ny klimatsatsning

Publicerad: 11 oktober 2023

Nu tar klimatomställningen i Sverige ett stort kliv framåt. Lunds kommun och Stockholms stad får finansiering för att utveckla ett kraftfullt verktyg för omställningen till klimatneutrala städer.

Systemdemo_klimatneutrala städer.png

Omställningen som krävs för att skapa hållbara och klimatneutrala samhällen till 2030 kräver nya, djärva arbetssätt för att i grunden förändra våra sociala och ekonomiska system. För att hitta dessa nya vägar har Viable Cities och Vinnova tillsammans med ett antal pionjärstäder och andra nyckelaktörer satt igång utvecklingen av verktyget Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer.

Nu är det klart vilka två städer som får finansiering från Vinnova och Viable cities för att planera för systemdemonstratorer som kan bana väg för omställning i många städer. Det blir Lunds kommun och Stockholms stad. Lund och Stockholm finns med bland 23 städer i Sverige och 112 städer i Europa som mobiliserar kring missionen om klimatneutrala städer till 2030. Denna nya satsning är en del i denna mobilisering.

Helhetsgrepp på komplexa utmaningar

Lunds kommun får finansiering för att planera en systemdemonstrator, CoAction Lund, i nordöstra delen av staden. Distriktet runt Brunnshög, Ideon och Medicon Village är ett av Sveriges mest arbetsplatstäta områden med mycket trafik. Där ska de, tillsammans med en rad medaktörer, skapa ett mobilitetssystem med minskade utsläpp och samtidigt behålla tillgängligheten. Mobilitetssystemet ska också kopplas till ett klimatneutralt energisystem i området.

– Intresset från olika aktörer i Lund har varit jättestort. Att så många organisationer här är beredda att göra vad som krävs och vill vara med i en sådan här satsning är väldigt roligt. När vi arbetar tillsammans i stor skala och tar ett krafttag kring svåra frågor som parkering, beteende och delning av energi kan vi nå målet om ett klimatneutralt Lund 2030, säger Markus Paulsson, projektledare för CoAction Lund.

I systemdemonstratorn Snabbsam kommer Stockholms stad och dess partners att arbeta för en omfattande omställning av resvanor, ytanvändning och fordonsflotta i Stockholms innerstad. Detta som ett steg på vägen mot en utsläppsfri innerstad och ett klimatpositivt Stockholm 2030. I Snabbsam ska den miljözon som planeras i centrala Stockholm nyttjas både som motor och möjlighetsfönster i strävan mot ett transporteffektivt och utsläppsfritt transportsystem som på sikt sträcker sig långt utanför zonens gräns.

– För att minska utsläppen från transportsektorn och samtidigt höja livskvaliteten för de som bor och verkar i Stockholm krävs bred samverkan, mod och systemförståelse. För oss är Snabbsam ett ypperligt sammanhang att få till allt detta genom dialog, samarbete och gemensamt handlande med näringsliv, allmänhet och akademi. Tillsammans gör vi Stockholm till en mer attraktiv plats och bidrar med ett mindre klimatavtryck globalt, säger Gunilla Glantz, trafikdirektör, Stockholms stad.

Vad är en systemdemonstrator?

Systemdemonstratorerna är tänkta att ta ett helhetsgrepp på komplexa utmaningar, som till exempel de i satsningarna ovan: utsläppsfria transporter, utsläppsfria områden och energipositiva stadsdelar. För att genomdriva förändringar inom sådana enorma områden behöver alla aktörer i samhället som berörs mobiliseras – näringsliv, myndigheter, kommun,  region, civilsamhälle och akademi.

Dessutom behöver all kunskap som arbetet ger samlas så att insikterna kan komma till nytta och bana väg för omställning på många platser, i Sverige och världen. De ska bidra till att skapa det “nya normala” inom kritiska områden, för att påskynda och stärka övergången till klimatneutralitet.

– Vi har tagit ett stort kliv närmare klimatneutrala städer nu när planeringen för två systemdemonstratorer kan sätta igång på riktigt. Vår ambition är att många städer runt om i Sverige och världen kommer att kunna öka takten för omställningen tack vare detta, säger Viable Cities programchef Olga Kordas.

– Lund och Stockholm går nu i bräschen för städernas klimatomställning. Deras arbete i dessa satsningar kommer att generera kunskaper om hur omställningen kan gå till i praktiken, som andra städer kan dra nytta av. Det handlar bland annat om hur olika aktörer i samhället kan mobiliseras, nya sätt att arbeta med innovation och hur vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

 

Bakgrundsfakta

  • Idén om att utveckla verktyget Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer har initierats av Viable Cities och Vinnova som en del i arbetet med mission Klimatneutrala städer 2030.
  • Den har utforskats i en samskapande process mellan städerna i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, de övriga myndigheter som ingår i samma satsning samt andra nyckelaktörer.
  • Planeringsfasen för de två systemdemonstratorerna, i Lunds kommun och Stockholms stad, kommer att pågå till sommaren 2024. Under denna fas kommer de att utveckla ramar och förutsättningar för att genomföra sina systemdemonstratorer.
  • Under våren 2024 kommer orterna att kunna söka finansiering för implementering av systemdemonstratorer 2024–2027.
  • Den totala budgeten för genomförandet är 60 miljoner kronor för de tre åren, varav Viable Cities och Vinnova står för hälften av summan.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 13 oktober 2023

Statistik för sidan