Frågor om juridik och finans

Horisont 2020 skiljer sig från andra ramprogram när det gäller finansiering och medverkan. Har du specifika frågor om juridik och finans, kan du vända dig till våra kontaktpersoner.

Det här gäller för Horisont 2020

För att fler ska kunna delta i Horisont 2020, har EU-kommissionen strävat efter enklare regler och villkor för att få finansiering inom progarammet.

Tre enkla utvärderingskriterier: Excellence - Impact - Genomförande

Regler för bidrag: bred acceptans av deltagarnas redovisningssed för direkta kostnader, schablonbelopp för indirekta kostnader, inga tidrapporter för personal som arbetar heltid på ett projekt, revisionsintyg krävs endast vid projektets slut.

Ett projekt - en finansieringsgrad: direkta kostnader ersätts till 100% (med undantag för åtgärder som ligger nära marknaden, där högst 70% gäller). För indirekta (overhead) kostnader, gäller ett schablonbelopp på 25% av de direkta stödberättigande kostnaderna.

Regler om immateriella rättigheter: programmet strävar efter balans mellan rättssäkerhet och flexibilitet, med betoning på öppen tillgång till forskningspublikationer.

Vill du veta mer?

På EU-kommissionens Participant portal hittar du alla regler och villkor för att delta i Horisont 2020, och en webbbaserad manual för att söka finansiering.

Participant portal

Frågor om juridik och finans?

Våra kontaktpersoner kan ge dig råd och stöd om reglerna och procedurerna för att delta i Horisont 2020. Du kan få hjälp med frågor om budget, kontraktsförhandling, projektledning, rapportering, revision och avtalsfrågor.

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

gwendolyn.schaeken@vinnova.se

Jessica Umegård

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 19

jessica.umegard@vinnova.se

Frågor om de olika programmen?

<p>Vill du veta mer om ramprogrammet Horisont 2020, eller funderar du på att söka EU-bidrag? Våra kontaktpersoner hjälper dig och svarar på dina frågor.</p>
Senast uppdaterad 18 september 2018   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan