Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Ett ramprogram med olika inriktningar

Programmet har tre huvudinriktningar (så kallade pelare) inom vilka projekt kan få finansiering, men också fem andra fokusområden som inte ryms inom de tre huvudinriktningarna.

<p>En av programmets huvudinriktningar är Spetskompetens. Här finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur.</p>
<p>En av huvudinriktningarna är industriellt ledarskap. Målet är att Europa ska vara världsledande inom innovativa industrier.</p>
<p>Den här huvudinriktningen fokuserar på att hitta lösningar på&nbsp;de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.</p>
<p>Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.</p>

Liknande erbjudanden

Passar inte ditt projekt inom Horisont 2020? Då finns det andra sätt att samarbeta internationellt.

<p>Eureka stärker den europeiska industrins konkurrenskraft och skapar samarbeten mellan företag och forskare.</p>
<p>Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.</p>
<p>S&aring; p&aring;verkar vi den europeiska forskningsagendan och utformningen av europeiska finansieringsprogram.</p>
Senast uppdaterad 21 november 2019   |   Sidansvarig: Ida Berglund   |   Statistik för sidan