Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Horisont Europa

I januari 2021 startar Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som sträcker sig mellan 2021 och 2027. Med början första kvartalet 2021 bygger EU vidare för att kunna stärka effekten av forskning och innovation, med målet att kunna rusta för arbetet med att ta sig an globala utmaningar och kunna nå FN:s globala mål. 

Läs mer om EU:s nya ramprogram Horisont Europa 

Ett ramprogram med olika inriktningar

Programmet har tre huvudinriktningar (så kallade pelare) inom vilka projekt kan få finansiering, men också fem andra fokusområden som inte ryms inom de tre huvudinriktningarna.

<p>Inom spetskompeten finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarr&ouml;rlighet och infrastruktur.</p>
<p>Inom industriellt ledarskap finansieras lovande och strategisk teknik, till exempel satsningar p&aring; mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och produktion</p>
<p>Inom samh&auml;lleiliga utmaningar finansieras l&ouml;sningar p&aring;&nbsp;stora samh&auml;llsutmaningar som vi st&aring;r inf&ouml;r, exempelvis inom h&auml;lsa, klimat, och transporter</p>
<p>Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.</p>

Andra internationella program

Passar inte ditt projekt inom Horisont 2020? Då finns det andra sätt att samarbeta internationellt.

<p>Eureka stärker den europeiska industrins konkurrenskraft och skapar samarbeten mellan företag och forskare.</p>
<p>Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.</p>
<p>S&aring; p&aring;verkar vi den europeiska forskningsagendan och utformningen av europeiska finansieringsprogram.</p>

Senast uppdaterad 23 december 2020

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan