Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så har bidragen från Horisont 2020 fördelats - visualisering och överblick

På den här webbsidan visar vi hur du kan få fram data och sammanfattningar kring hur innovationsprojekt i olika länder inom EU har fått finansiering från forskningsprogrammet Horisont 2020/Horisont Europa.

EU-kommissionen tillhandahåller statistikverktyg där allmänheten kan få tillgång till statistik från europeiska ramprogram. Rätt använda är dessa kraftfulla verktyg som kan hjälpa dig att ta fram exempelvis breda överblickbara data för en utvald nations deltagande i Horisont 2020/ Horisont Europa, eller hjälpa dig att hitta vilka aktörer som deltagit inom en specifik utlysning.

EU-kommissionens statistikverktyg Dashboard (europa.eu) 

 

Frågor?

Jenny Wanselius

Enhetschef

+46 8 473 30 31

Senast uppdaterad 29 april 2024

Statistik för sidan