Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så har bidragen från Horisont 2020 fördelats - visualisering och överblick

På den här webbsidan visar vi hur du kan få fram data och sammanfattningar kring hur innovationsprojekt i olika länder inom EU har fått finansiering från forskningsprogrammet Horisont 2020.

Vinnova hade tidigare ett eget visualiseringsverktyg som inte längre upprätthålls. Detta beror på att EU-kommissionen sedan en tid tillbaka har ett eget visualiseringsverktyg, Dashboard. Du hittar verktyget via länken nedan.
EU-kommissionens visualiseringsverktyg Dashboard (europa.eu) 

EU-kommissionen tillhandahåller statistikverktyg där allmänheten kan få tillgång till statistik från det europeiska forskningsprogrammet Horisont 2020. Rätt använda är dessa kraftfulla verktyg som kan hjälpa dig att ta fram exempelvis breda överblickbara data för en utvald nations deltagande i Horisont 2020, eller hjälpa dig att hitta vilka aktörer som deltagit inom en specifik utlysning.

På länken nedan hittar du en kort videoutbildning som ska göra det enklare att använda verktyget. Målet är att skapa tillgång till data så att den kommer fler aktörer till nytta.

Frågor?

Fredrik Hörstedt

Direktör och avdelningschef

Senast uppdaterad 1 februari 2023

Statistik för sidan