Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Grunderna i regelverket för Horisont 2020

Horisont 2020 skiljer sig från andra ramprogram när det gäller finansiering och medverkan. Har du specifika frågor om juridik och finans, kan du vända dig till våra kontaktpersoner.

För dig som koordinerar, eller medverkar i, ett Horisont-2020 projekt finns här hjälp och stöd kring vad som gäller.

Vi har tagit fram en digital grundkurs för legala och finansiella frågor om Horisont 2020, som du kan ta del av på den här sidan.

Vill du veta mer?

På EU-kommissionens webbplats hittar du alla regler och villkor för att delta i Horisont 2020 samt en webbbaserad manual om finansieringen.

EU-kommissionens webbplats Funding and Tender Opportunities (på engelska)

Frågor om regelverket för Horisont 2020

Våra kontaktpersoner kan ge dig råd och stöd om reglerna och procedurerna för att delta i Horisont Europa, såväl inför en ansökan som under projekttiden. De är också intresserade av att veta hur pågående projekt fortlöper och hur kommunikationen med EU-kommissionen fungerar.

Gwendolyn Schaeken

National Contact Point (NCP)/Programme Manager

+46 8 473 30 16

Last updated 15 February 2021

Page manager: Ida Berglund

Page statistics