Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Grunderna i regelverket för Horisont 2020

För dig som koordinerar, eller medverkar i, ett Horisont 2020-projekt finns här hjälp och stöd kring vad som gäller.

Vi har tagit fram en digital grundkurs för legala och finansiella frågor om det tidigare ramprogrammet Horisont 2020, som du kan ta del av på den här sidan.

Frågor om regelverket för Horisont 2020

Om du har frågor om regelverket för Horisont 2020 är du välkommen att höra av dig till våra kontaktpersoner. 

Annika Strömdahl

National Contact Point at Vinnova

+46 8 473 32 18

Gwendolyn Schaeken

National Contact Point at Vinnova

+46 8 473 30 16

Last updated 1 March 2023

Page manager: Ida Berglund

Page statistics