Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Innovativa Europa

Den tredje pelaren har som uppgift att stimulera marknadsskapande genombrott och ekosystem som underlättar innovation.


Europeiska innovationsrådet (EIC)

EIC erbjuder stöd till banbrytande och marknadskapande med spridningspotential som är för ekonomiskt riskabel för privata investerare. Rådet hjälper också innovatörer att skapa framtidens marknader, mobilisera privat finansiering och expandera.

EIC förfogar över tre kompletterande instrument som kan användas för att överbrygga klyftan mellan idé och projekt värda att investera i. Dessa är:

  • Pathfinder som erbjuder bidrag för att utveckla banbrytande teknik från labbmiljö till förkommersialisering. Riktat till projekt med teknologisk mognadsnivå 1 till 4 enligt skalan för Technology Readiness Levels (TRL) som är referensram för EIC:s tre instrument.
  • Transition som erbjuder bidrag för att skala upp banbrytande teknik och vidareutveckla affärsmodeller. Riktat till TRL-nivå 4-6.
  • Accelerator som erbjuder antingen enbart bidrag eller blandfinansiering för att ta steget från förkommersiell teknik till marknads- och spridningsfärdig teknik. Från TRL-nivå 5.

Alla tre instrumenten har en öppen ansökan (Open) för stöd till projekt inom alla områden inom vetenskap, teknik eller tillämpning och även riktade ansökningar (Challenges) med på förhand fastställda tematiska prioriteringar. 

Europeiska innovationsekosystem

Europeiska innovationssystem betonas i pelare 3 och syftar till förbindelser mellan regionala och nationella innovationsaktörer.

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

EIT:s roll ligger i sammanförande av viktiga aktörer inom forskning, utbildning och näringsliv för att arbeta mot gemensamma mål som främjar innovation. 

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan