Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Missions

Missions kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar.

Missions ska skapa en starkare koppling mellan EU:s forskning och innovation och samhällets och allmänhetens behov; med stor synlighet och stort genomslag.

En mission är ett brett antal åtgärder avsedda att uppnå ett djärvt, inspirerande och mätbart mål inom en viss tidsperiod, med effekter på samhället och politiken, och som är relevanta för en stor del av EU:s befolkning.

Fem missions-områden

Varje område har en mission-board som ansvarar för att ta fram specifika missions under dessa områden.

  1. Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället
  2. Cancer
  3. Markens tillstånd och livsmedel
  4. Klimatneutrala och smarta städer
  5. Friska hav, kust-och inlandsvatten

Läs mer om missions på EU:s webplats

Frågor?

Jonathan Nylander

Nationell kontaktperson (NCP)

+46 8 473 30 24

Senast uppdaterad 9 oktober 2023

Statistik för sidan