Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TRAMI Missions Playbook – lärdomar från missionsorienterade arbetssätt

Publicerad: 28 maj 2024

Vinnova ingår i det europeiska nätverket TRAMI, som samlar innovationsmyndigheter för att utveckla missionsorienterade arbetssätt. Nu finns en bok med erfarenheter och lärdomar från nätverket. Boken riktar sig till tjänstepersoner inom innovation och samhällsutveckling. Den innehåller konkreta exempel och insikter från hela Europa och lyfter fram berättelserna bakom framgångsrika initiativ. Jonathan Nylander, kontaktperson på Vinnova, berättar mer.

jonathan-nylander-missions1.png

Jonathan Nylander, nationell kontaktperson för Missions 

 

Vad är TRAMI?

– TRAMI är ett europeiskt nätverk som främst består av innovationsmyndigheter och departement. I nätverket har vi samarbetat kring att utveckla missionsorienterade arbetssätt där olika aktörer arbetar mot gemensamma mål, med utmaningen i fokus. Ett missionsorienterat arbetssätt handlar om att förändra hela system, vilket kräver tvärvetenskapliga perspektiv och engagemang från aktörer på olika nivåer.

Vinnova är den enda svenska organisationen i projektet som har pågått i två år och nu avslutas. Nätverket som bildats kommer att fortsätta i andra former.

Vad är TRAMI Missions Playbook?

– I och med att EU har skapat fem missions har många länder börjat utforska hur de kan arbeta med dem. Vinnova och Sverige var tidiga med att göra det, men nu väljer allt fler länder och organisationer att experimentera med missionsorienterade arbetssätt. För att fler ska kunna ta del av dessa erfarenheter har vi nu tagit fram boken TRAMI Missions Playbook. Boken innehåller goda exempel från Europa och ger svar på hur olika aktörer kan designa program och initiativ för missionsorienterad innovation.

Det som skiljer den här boken från andra publikationer kring missions är att den fokuserar mer på berättelser och personerna bakom berättelserna, och hur de steg för steg har jobbat med att ta sig framåt i processen och att ta sig an nya arbetssätt.

Vem riktar sig TRAMI Missions Playbook till?

– Den riktar sig främst till dig som jobbar på lokal, regional eller nationell nivå, till exempel som tjänsteperson inom frågor som innovation, näringslivsutveckling och samhällsutmaningar. Du kan få inspiration kring hur andra har designat sina program och satsningar från de principer som missions bygger på.

Vilka är de vanligaste utmaningarna med missionsorienterat arbete?

– I TRAMI hade vi flera ”mutual learning events” där aktörer fick dela erfarenheter och bolla idéer tillsammans. Där kom det fram att de fyra vanligaste utmaningarna var hur arbetet sker på nationell respektive regional nivå, hur den privata sektorn engageras och hur medborgare involveras i innovationsprocessen. Boken tar upp bra exempel på dessa frågeställningar.

Vill du lyfta något särskilt från arbetet med TRAMI Missions Playbook?

– Vi tar upp fyra case i boken och alla är väldigt spännande. Det case som handlar om AMAI!-programmet i regionen Flandern i Belgien stack ut lite grann, för där står medborgarna i fokus. De får vara med och utforma utlysningar om AI, välja projekt, och sedan delta i projekten. En viktig lärdom där kommer från Peter Spyns, som är senior rådgivare med fokus på AI-frågor. Han sa ”Att något är relevant för industrin betyder inte att det automatiskt är relevant för samhället”. Det är ett intressant exempel på hur man kan få med ett bredare perspektiv på innovation.

Hur engagerar sig svenska aktörer i EU:s missions?

– Det är många svenska aktörer som är engagerade i EU:s missions men också jobbar på nationell nivå, genom till exempel programmen i Impact innovation och Visionsdriven hälsa samt satsningen Ett nytt recept för matsystemet. Vissa aktörer driver egna missions som Samhällskontraktet. Det finns därmed mycket lärdomar av hur vi jobbar med missions, och jag vill uppmana fler att bidra med sina berättelser, för vi i Sverige har mycket erfarenhet att dela med våra europeiska kollegor. Vi kan även lära oss mycket från vad EU-kommissionen och medlemsstaterna gör kring missions.

Ladda ner boken

Vill du veta mer om Missions Playbook? 

Delta i lanseringen av TRAMI Missions Playbook

Satsningar inom Missions 

Impact innovation (impactinnovation.se)
Visionsdriven hälsa
Ett nytt recept för matsystemet
Samhällskontraktet (samhallskontraktet.se)

Mer om Missions

Missionsorienterad innovation möter samhällsutmaningar
OECD Mission Action Lab (oecd-missions.org)

Frågor?

Jonathan Nylander

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 24

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 29 maj 2024

Statistik för sidan