Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Missionsorienterad innovation - ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar

Utmaningarna vi står inför i dagens samhälle är både komplexa och globala. Vare sig de handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs förändringar på systemnivå. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt. Därför använder vi ett missionsorienterat arbetssätt där olika aktörer arbetar i samma riktning mot gemensamma mål.

Vad innebär ett missionsorienterat arbetssätt?

Ett missionsorienterat arbetssätt handlar om att förändra hela system. För detta krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv och engagemang från aktörer på alla nivåer. Det handlar om att bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Syftet är att alla ska jobba åt samma håll med ett gemensamt mål i fokus.

Det här utmärker ett missionsorienterat arbetssätt:

  • Samskapande för att förstå och ta sig an utmaningen
  • En mix av top-down och bottom-up
  • Hanterar målkonflikter för att möta komplexa samhällsutmaningar
  • En gemensam kraftsamling med ett djärvt mål
  • Koordineras av aktörer med olika roller i systemet

Frågor?

Jenny Elfsberg

Direktör och avdelningschef

+46 8 473 30 05

Senast uppdaterad 7 februari 2023

Sidansvarig: Joanna Franzén

Statistik för sidan