Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Visionsdriven hälsa

Vinnova stödjer visionära innovationsmiljöer som engagerar aktörer i hela samhället för att tillsammans ge fler ett liv i hälsa!

Det finns stora utmaningar inom hälsoområdet som drivs på av medicinska framsteg, digitalisering och demografiska förändringar. Dessutom finns ökade förväntningar från patienter och medborgare i frågor om tillgänglighet och inflytande. Ett strukturellt och systematiskt förändringsarbete med att öppna upp inlåsningar och förstärka möjligheter i dagens hälsosystem kommer att behövas för att få till långsiktiga systemförändringar, systeminnovation, i ekosystem för hälsa.

Vinnova etablerar fem visionsdrivna innovationsmiljöer

Vinnova satsar på att etablera fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta viktiga utmaningar inom hälsoområdet.

 

Visionsdriven innovation - erfarenheter från de första åren

I den här filmen berättar representanter från de fem innovationsmiljöerna om hur de arbetat visionsdrivet, sina lärdomar och resultat från de två första åren.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Lärande uppföljning

På uppdrag av Vinnova har Sweco under hösten 2022 genomfört en lärande uppföljning av de första två åren av programmet Visionsdriven hälsa, det vill säga den första av programmets tre etapper. I den här rapporten sammanfattas resultaten från uppföljningarna av de fem innovationsmiljöerna. Uppföljningen har fokuserat på frågor som måluppfyllnad, arbetssätt, möjligheter och hinder samt Vinnovas roll och stöd.

Senast uppdaterad 25 januari 2024

Statistik för sidan