Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nollvisionen för undernäring hos äldre

Visste du att 60 procent av alla över 65 år riskerar att bli undernärda? En femtelel av Sveriges befolkning är snart över 65 år och det kostar 10 000 kronor mer per vårddygn att vårda en undernärd patient. Miljön för ”Nollvision för undernäring hos äldre” ska ta fram en strategi för att lösa detta.

Undernäring hos äldre är ett allvarligt problem som både påverkar individens livskvalitet och kostar samhället enorma summor varje år. Undernärda blir till exempel oftare deprimerade, får svårare att tillfriskna vid sjukdom och tappar muskelstyrka vilket kan leda till fallolyckor.  De som är i allra största risk för undernäring finns inte på sjukhus eller särskilda boenden, de bor hemma. Och bara var femte av dessa får hjälp.

tajtare.jpg

Två miljoner svenskar är över 65 år, och allt fler når en högre ålder. Detta kommer sätta stor press på offentlig sektor och vård- och omsorg både med personella resurser och pengar.  Undernäring kostar mycket pengar. Bland annat drabbas undernärda personer oftare av fallolyckor och trycksår, de söker vård oftare, har högre risk för vårdkomplikationer och behöver ligga inne längre på sjukhus. Det finns undersökningar som visar att enbart fallolyckor kostar samhället drygt 14 miljarder kronor/år, en kostnad som beräknas öka till 22 miljarder kronor/år vid 2050 om inte insatser sätts in.

Därför är det viktigt att förebygga undernäring redan nu. Innovationsmiljön ”Nollvisionen för undernäring hos äldre” ska ta fram en modell med verktyg, metoder, kunskapsunderlag och inspiration för detta.

Vår vision är att ingen äldre i Sverige ska vara undernärd år 2030

För att nå visionen ska vi år 2025 ha utvecklat en arbetsmodell som ger en långsiktig hållbar metod för att arbeta med utmaningen med undernäring hos äldre och som 72 svenska kommuner och två regioner ska vilja och kunna använda.

Kävlinge kommun och stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm fungerar som innovationsmiljöer där nya arbetssätt utvecklas och testas. Vi samlar också in och sprider andras goda exempel på insatser. Det handlar om att identifiera den äldre som riskerar undernäring, öka tillgången till anpassade livsmedel, minska den ofrivilliga ensamheten, öka kunskapen kring mat och måltider för äldre och att ta fram kostnadskalkyler som visar vad förebyggande arbete kostar jämfört med undernäring.

Vill du komma i kontakt med miljön Nollvisionen för undernäring hos äldre?
Pernilla Fagerlin, Livsmedelsakademin
pernilla.fagerlin@livsmedelsakademin.se

Bred uppslutning

Nollvisionen för undernäring hos äldre drivs av Livsmedelsakademin, tillsammans med Kävlinge kommun, RISE, Findus, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Stockholms stad, Jämställd Utveckling Skåne, Cuviva och Region Skåne. Arbetet finansieras av Vinnova.

Läs mer om Nollvision undernäring på deras webbplats.

Rapport från området

I den här filmen berättar representanter för innovationsmiljön Nollvisionen för undernäring hos äldre om hur de arbetat visionsdrivet, sina lärdomar och resultat från de två första åren.

Senast uppdaterad 8 januari 2024

Statistik för sidan