Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sverige ledande inom avancerade terapier 2030

Visionen för den här innovationsmiljön är att Sverige ska bli världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier.

Avancerade terapiläkemedel, det vill säga genterapier cellterapier eller vävnadstekniska produkter, möjliggör effektiva behandlingar och i vissa fall bot för ett flertal sjukdomstillstånd. För att dessa möjligheter bättre skall komma svensk sjukvård och patienter till godo behöver de utmaningar som idag bromsar utvecklingen lösas.

Innovationsmiljön samlar aktörer från sjukvård, näringsliv, myndigheter, akademi och patientrepresentanter som i olika grupperingar och sammanhang samverkar för att lösa de hinder som finns idag. Genom en långsiktig förnyelse av innovationssystemet, skall Sverige bli ledande inom utveckling och kommersialisering av avancerade terapiläkemedel, såväl som tillgängliggörande av värdefulla avancerade terapier till patienter i hälso- och sjukvården.

image.png

Vägen mot visionen går via aktiviteter och insatser som syftar mot ett eller flera av följande fem delmål som representerar olika perspektiv och identifierade utmaningar:

  1. Ökad samordning och kraftsamling i Sverige, samt ökad internationalisering
  2. Förbättrade förutsättningar för utveckling och kommersialisering av avancerade terapier i Sverige
  3. Tydliga och samordnade processer för utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier i svensk sjukvård.
  4. Ökad kunskap för att säkra framtida kompetensbehov
  5. Organisation för hållbarhet

Innovationsmiljön drivs av ett kärnteam av sju engagerade personer med kompletterande kompetenser och perspektiv och olika ansvarsområden. Kärnteamet initierar och koordinerar aktiviteter och insatser som syftar mot de olika delmålen. Arbetet bygger i hög grad på dialog och samverkan med andra existerande satsningar, organisationer och strukturer inom området. Samverkansformen strävar efter att vara inkluderande och flexibel; det är inte nödvändigt att vara en formell part i miljön för att delta i och påverka arbetet.

Rapport från området

I den här filmen berättar representanter för innovationsmiljön Sverige ledande inom avancerade terapier om hur de arbetat visionsdrivet, sina lärdomar och resultat från de två första åren.

Frågor?

Jennifer Rosendahl

RISE Research Institutes of Sweden

Karin Stenström

Handläggare

+46 8 473 31 52

Senast uppdaterad 16 februari 2022

Statistik för sidan