Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Fellow Rickard Mosell

Ingen annan plats i världen kan mäta sig med Silicon Valley när det kommer till entreprenöriell kraft. Tillväxten och förmågan i innovationssystemet är enastående. För Rickard Mosell har det varit oerhört lärorikt och förmånligt att få bidra på plats genom Wallenbergstiftelsernas utbildningsstipendium. Under nästan ett års tid har han kunnat tränga in på djupet och förstå dynamiken i regionen.

Med mer än 20 års erfarenhet från det svenska innovationssystemet, tar Rickard Mosell med sig nya insikter tillbaka till Sverige. Insikter som hjälper honom, Business Sweden och andra aktörer att ytterligare vässa vårt nationella erbjudande till svenska och internationella entreprenörer.

Du har under 10 månader varit senior rådgivare vid Vinnovas kontor i Silicon Valley. Vad har du gjort?

Det är svårt att i korta ordalag sammanfatta alla intryck, det jag har gjort och upplevt. Men enkelt uttryckt så har jag representerat Sverige i det nordiska samarbete som manifesteras genom Nordic Innovation House. Det är ett ”co-working space” som även är hemvist för ett livligt nätverk och en mötesplats för alla entreprenörer i Silicon Valley.

Hur skulle du beskriva nyttan och effekten av att du har funnits tillgänglig på plats i regionen?

Min närvaro har gett unika möjligheter och förtroende att stödja nordiska startups, universitet och myndigheter. Det värdet hade jag aldrig kunnat skapa från distans. Dessutom har jag fått en djupare förståelse (vilken jag även kunnat förmedla till andra) för vad som utvecklas här i regionen, och som på sikt kommer att få global spridning med fundamental påverkan på vårt samhälle.

Hur summerar du lärdomarna längs med vägen? Vad tar du med hem?

Det jag tar med mig är hastigheten, riskvilligheten, prestigelösheten och mängden pengar som satsas här. Visst, det gäller att vara vaksam på de fallgropar som onekligen finns. Men jag ser fantastiska möjligheter att kombinera det bästa av våra respektive världar. Något som möjliggör för oss att i framtiden skapa och behålla fler internationellt konkurrenskraftiga bolag i Sverige.

Vad skulle du säga till någon som funderar på fellowship i Silicon Valley? Vem passar för det här?

It’s a blast! Den här möjligheten är för alla som har skapat sig en gedigen innovationsplattform i Sverige och nu vill ta sitt kunnande och förståelse till en högre nivå. I Silicon Valley välkomnas du rätt in i Champions League vad gäller startups, innovation och entreprenörskap. Vart du än vänder dig här, kommer du att möta aktörer med excellens i varje del och detalj av utförandet.

Frågor?

Knut and Alice Wallenbergs Stiftelse

Founded:1917

Since the foundation was founded, SEK 24 billion, of which SEK 1.7 billion annually in recent years, has been granted excellent research and education. This makes the Foundation Sweden's largest private research financier and one of the largest in Europe.

Nordic Innovation House

Cooperation between Nordic state organizations

Nordic Innovation House (NIH) in Palo Alto, since summer 2014, is a collaboration between Nordic state organizations with presence in Silicon Valley. This includes Vinnova, Innovation Norway, Team Finland, Innovation Center Denmark and Innovation Center Iceland.

Aim

The purpose of NIH is to make it easier for Nordic startups to benefit effectively from the ecosystem in the valley. It is valuable in the early phases, as much innovation remains, not just product innovation, but equally as regards business models, distribution models, revenue models and so on. Of course, it is also valuable in the upscaling phase. Another aim is to raise awareness in Silicon Valley about the Nordic region and Nordic high technology and entrepreneurship.

Physical workplaces and meeting rooms

In addition to access to networks and mentors, NIH also offers physical workplaces and meeting rooms, which can serve as a base camp during temporary visits to the area, or as a first landing site at the establishment.

Number of members

NIH has about 180 Nordic startups as members, and in 2017 had over 5,000 visitors. Since 2017, Nordic Innovation House is also available in New York.

Read more on the Nordic innovation house website

Last updated 20 November 2019

Page statistics