Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dialogmöte: Europas nya partnerskap för forskning och innovation inom hållbara livsmedelssystem

Arrangör: Formas och Vinnova   Digitalt, via Microsoft Teams tor 30 nov 2023 kl. 10:00-11:00

Välkommen till dialogmöte om Europas nya partnerskap för forskning och innovation inom hållbara livsmedelssystem. Vid mötet ges en inblick i partnerskapen och en möjlighet till fördjupad dialog och frågor

Inspelning från dialogmöte: Europas nya partnerskap inom mat (30 nov 2023)

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Svenska myndigheter är aktiva parter i tre konsortier som beviljats finansiering av Europeiska kommissionen för att etablera europeiska partnerskap inom livsmedelsområdet. Partnerskapen kommer att innebära möjligheter för svenska aktörer, både forskare och andra intressenter, att samarbeta, söka finansiering och dela erfarenheter med aktörer runt om i Europa de kommande sju åren.  
  
Vid det här dialogmötet ges en inblick i instrumentet partnerskap, en översyn över strategiska agendor för de tre livsmedelspartnerskapen samt att det ges möjlighet till fördjupad dialog och frågor gällande partnerskapen var och ett för sig. För partnerskapet inom agroekologi (AGROECOLOGY) annonseras även preliminära utlysningar.  

Program

Del 1 10.00 – 10.40

Kort introduktion om Horisont Europa med fokus på partnerskapsprogram

Presentation av partnerskapen

  • Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructure (AGROECOLOGY)
  • Animal Health and Welfare (PAHW)
  • Sustainable Food Systems for People Planet and Climate (FutureFoodS)

Del 2 10.40 - 11.00     
Separata digitala mötesrum för frågestund och dialog kring respektive partnerskap. 

Om mötet 

Mötet hålls på svenska med möjlighet att ställa frågor på engelska.  
  
Delar av mötet spelas in i syfte att tillgängliggöras i efterhand. Observera att diskussioner i grupprum inte spelas in.  

Svenskt deltagande i partnerskapen

Formas är aktiv part i alla tre partnerskapen. Vinnova är part i partnerskapet om framtidens livsmedelssystem (FutureFoodS). Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är parter i partnerskapet om djurhälsa och -välfärd (Animal Health and Welfare). Partnerskapen som är ett nytt instrument inom Horisont Europa är både ett finansieringsinstrument och ett forum för strategisk samverkan. 

Mer information om partnerskapen på EU kommissionens webbplats. 
  

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Erika Ax

Handläggare

+46 8 473 31 41

Anna Gellerstedt

Senast uppdaterad 7 februari 2024

Statistik för sidan