Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nytt partnerskap med USA om samarbete inom 6G

Publicerad: 15 april 2024

Ett nytt avtal har undertecknats mellan Vinnova, Vetenskapsrådet och National Science Foundation (NSF) i USA som ska möjliggöra gemensamma forsknings- och innovationsinitiativ. Första målet är insatser inom 6G, nästa generations trådlösa kommunikationsteknik.

Partnerskapet ska främja kunskapsutbyte och tekniskt samarbete mellan forskningsinstitutioner, universitet och företag i båda länderna. Det ger Sverige tillgång till värdefull expertis och resurser från amerikanska partners, som kan skapa nya möjligheter för svenska företag att vara konkurrenskraftiga globalt. 
 
Genom att samarbeta med amerikanska företag och investerare kan svenska företag dra nytta av kapital, marknadsexpertis och globala affärsnätverk. Något som kan stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa nya jobbmöjligheter inom den svenska digitala ekonomin. 
 
Avtalet omfattar forskning, innovation och kompetens, och nämner särskilt 6G, artificiell intelligens, sensorer, kvantteknik och teknikutbildning. 
 
Genom att kombinera Sveriges framstående tekniska kompetens med USA:s banbrytande forskning ska samarbetet främja utvecklingen av 6G-system, applikationer och nätverk, som formar framtidens digitala landskap. 
 
- 6G är ett strategiskt viktigt teknikområde som skapar förutsättningar för framtidens avancerade digitala lösningar. Det är viktigt för Sverige att ligga i framkant för tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft. Det här är ett partnerskap som har potential att leda till banbrytande utveckling av nya tekniker, affärsområden och tjänster. Det skapar förutsättningar för innovationer som behövs för grön omställning, resiliens och säkerhet, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. 
 
Vinnova och Vetenskapsrådet har sedan tidigare ett genomförandeavtal med NSF inom forskningsprogrammet Convergence Accelerator Program (CAP) som syftar till att snabba på processen från grundforskning till produkt och marknad.  
 
Vinnova och Vetenskapsrådet har också fått i uppdrag av regeringen att göra en särskild satsning på forskning och innovation på 6G under 2024–2026, där Vinnova tilldelas 250 miljoner kronor Vetenskapsrådet 140 miljoner. 
 
De första utlysningarna inom det nya samarbetsavtalet planeras att öppna under hösten.  

Frågor?

Erik Borälv

tf Enhetschef

+46 8 473 32 22

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 16 april 2024

Statistik för sidan