Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EU-centrum för halvledare ska lyfta svenska småföretag

Publicerad: 30 maj 2024

Vinnova föreslår ett kompetenscentrum för halvledarteknik i Sverige inom EU-programmet Chips Joint Undertaking. Det ska ingå i ett nätverk av centrum i Europa som ska bidra till att stärka EU:s konkurrenskraft inom halvledarteknik.

Satsningen på kompetenscentrum är en del av ett paket inom EU:s halvledarförordning, European Chips Act. Det syftar till att stärka ekosystemet för halvledare i EU, öka motståndskraften hos försörjningskedjor och minska externa beroenden.

Hälften av finansieringen till centrumen kommer från EU och den andra hälften från det egna landet. Från svensk sida har Vinnova beslutat att nominera Swedish Chips Competence Centre (SCCC) som är ett samarbete mellan Lunds universitet, Chalmers Industriteknik och KTH.

Centrumet ska ha fokus på små och medelstora företag och startup-bolag inom deeptech som handlar om forskningsnära teknik.

- Det ska fungera som en knutpunkt för kunskapsförmedling. Till stor del handlar det om att utbilda anställda i företagen, bland annat i design av kretsar. Centrumet ska också hjälpa företagen att få tillgång till de anläggningar som EU satsar på för att prova ut ny teknologi inom halvledare, så kallade pilotlinor, säger Adela Saavedra Granholm som leder arbetet med Vinnovas insatser inom halvledarområdet.

Det svenska centrumet ska också samarbeta med kompetenscentrum i andra länder, inte minst inom Norden.

Beslutet har föregåtts av en öppen process, där Vinnova involverat aktörer som vill koordinera ett centrum. Vinnovas nominering innebär att det svenska konsortiet kan ansöka om finansiering i den kommande EU-utlysningen i Chips Joint Undertaking som öppnar i juli. Om det blir godkänt tas sedan beslut om nationell finansiering.

Sammanlagt handlar det cirka 3,5 miljoner euro under en fyraårsperiod till centrumet i Sverige, motsvarande omkring 40 miljoner svenska kronor. Beslut om finansiering tas i november. Centrumet beräknas kunna vara igång i slutet av 2024 eller början av 2025.

 

 

Frågor?

Adela Saavedra Granholm

Handläggare

+46 8 473 31 50

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Statistik för sidan