Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag En svensk kvantagenda
Utgiven
2023-mars
Serienummer
Utgivare
Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet
Författare
RISE, Swelife, Vetenskapsrådet, Vinnova, WACQT
ISBN
978-91-987943-6-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
24

Vi är mitt i en teknisk revolution – den andra kvantrevolutionen – som kan ge oss kvantdatorer, avlyssningssäker kommunikation och ultrakänsliga mätinstrument. I många länder över hela världen ses kvantteknologi som en nyckelteknologi för framtida säkerhet, datorkraft och sensorer, som kommer att påverka stora delar av samhället.

Sverige har stark forskning inom kvantteknologi och visar på tydliga styrkeområden, inte minst kopplat till den kompetens som finns inom kvantdatorer. Sverige kan utveckla ett innovationsekosystem som omfattar ett brett spektrum av aktörer för att dra nytta av sina styrkor inom kvantteknologi, säkra kompetens inom kvantteknologi, genom högkvalitativ grundutbildning och forskarutbildning samt utbildning och kompetensutveckling inom både industri och samhälle.

Kvantteknologins möjligheter kan potentiellt få betydande konsekvenser för ekonomi och samhälle, varför Sverige måste ta en aktiv roll i den snabba internationella utvecklingen.

Denna rapport identifierar och argumenterar för nationell samordning och investeringar för att maximera nyttan av detta framväxande teknologiområde, genom nio områden som är nödvändiga att utveckla för att stärka Sveriges position inom kvantteknologi. Denna agenda har tagits fram i en gemensam insats i ett brett nätverk av experter och intressenter inom kvantteknologi.

Rapporten finns på engelska här.

Bilagor: 

  • The four areas of quantum technology       
  • SWOT Analysis        
  • The Swedish quantum technology landscape
  • Education and competence in quantum technology
  • Quantum technology innovation
  • Quantum technology research within Sweden
  • Agenda working group

Bilagor

Senast uppdaterad 28 mars 2023

Statistik för sidan