Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Statistik över svenska life science-företag

Ett regeringsuppdrag om årlig kartläggning av life science-sektorn i Sverige för att kunna identifiera trender och utvecklingsbehov

Bokomslag Statistik över svenska life science-företag

Statistik över svenska life science-företag

Visa mer information (ankarlänk)

Regeringen gav den 26 augusti 2021 Vinnova i uppdrag att analysera den svenska företagspopulationen inom life science-sektorn. Syftet är att utveckla en metod som skapar kontinuerlig statistik över företagspopulationen som kan följas över tid. Uppdraget har genomförts i dialog med representanter för näringsliv, branschorganisationer och regioner. Enligt uppdraget ska Vinnova rapportera statistik årligen till Regeringskansliet. Var tredje år, med start 2024, ska rapporten ha en bredare ansats med fördjupad rapportering om ett särskilt relevant område.

Återkommande kartläggningar ger oss en djupare förståelse för sektorn och är viktiga underlag för utveckling av ändamålsenliga insatser och politik som kan bidra till att långsiktigt stärka Sverige som ledande life science-nation. Därför är det av stort värde att utvecklingen av den svenska företagspopulationen inom life science i detalj kan beskrivas, kvantifieras och följas över tid.

Rapportens omslagsbild är inlånad från  AstraZenecas bildbank

Bilagor till rapporten

Bilaga 1: Metodbeskrivning för kartläggning av företagspopulationen inom life science

Bilaga 2: Referensgrupp

Bilaga 3: Sammanställning av statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Bilaga 4. Överblick över dubbelklassade företag

Bilaga 5. Uppdaterad statistik oktober 2023

Utgiven
2023-april
Serienummer
VR 2023:04
Utgivare
Vinnova
Författare
Emelie Falk, Jennie Persson, Karin Stenström
ISBN
9978-91-987943-5-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
46

Senast uppdaterad 30 oktober 2023

Statistik för sidan