Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ICT-BIM för hållbart samhällsbyggande

Framtiden kommer att ställa höga krav på hur samhället planläggs och utformas, hur byggandet genomförs och hur det som byggs förvaltas, förnyas, underhålls och renoveras. BIM ger nödvändiga pusselbitar.

Sammanhållen digital informationshantering med hjälp av byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett strategiskt viktigt område för samhällsbyggnadssektorn. BIM är en teknologi för att skapa, kommunicera och analysera bygginformationsmodeller, digitala objekt som representerar byggnadsverk och infrastrukturella enheter med data om alla relevanta egenskaper som behövs för att utföra olika kontroller, analyser och simuleringar av de representerade byggnadsverkens funktioner och processer över hela livscykeln.

Agendans vision är ett hållbart samhällsbyggande och maximerad brukarnytta genom effektiv informationshantering. Konkret delas visionen upp i fem målområden:

BIM i förvaltning

 • livscykelperspektiv
 • hållbar information
 • BIM för brukarinvolvering
 • BIM för nya och effektivare processer.

Prioriterade insatser finns i tre huvudkategorier:

 • standardisering och regelverk för BIM
 • BIM-tillämpningar
 • kunskapsförsörjning

För att genomföra dessa insatser krävs olika typer av genomförandeformer och aktiviteter:

 • ett distribuerat excellenscenter
 • deltagande i internationella FoI-program och standardiseringsarbete
 • branschgemensamma utvecklingsprojekt
 • demoanläggningar och testbäddar
 • pilotprojekt och tillämpningar i verkliga projekt.

BIM kan kopplas ihop med geografiska informationssystem (GIS) så att nytta kan skapas med samma system för såväl detalj som helhet på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Möjligheten till direkt stöd och nytta för enskild brukare kan i samma system kombineras med stöd och nytta för komplexa helheter, vilket är mer eller mindre en revolution. Detta utgör ett område för nytänk och innovation som öppnar för nya värdekedjor, roller, affärer och affärsmodeller.

Läs agendan

ICT-BIM för hållbart samhällsbyggande

Kontakt

Olle Samuelsson, IQ Samhällsbyggnad

olle.samuelson@iqs.se

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan