Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Framtidens internet

Allas tillgång och anslutning till en öppen, skalbar, stabil och säker internetinfrastruktur är förklaringen till de historiska framgångarna för internetutvecklingen i Sverige och bedöms även vara ett framgångsrecept för den fortsatta utvecklingen. Det gäller att säkra detta recept.

Internet betraktas i dag som den huvudsakliga möjliggörande teknologin för globaliseringen och för samhällets stora kommunikationsutmaningar. Speciellt i Sverige är internetanvändandet mycket omfattande: 90 procent av befolkningen från 16 till 74 års ålder använder redan internet minst en gång i veckan. Internet är informationssamhällets ryggrad. Det är en ryggrad som tillhandahålls av en mångfald av aktörer genom avtalsrelationer. Behovet av en systematisk och långsiktig koordinering av åtgärder för en stabil och säker internetinfrastruktur är stort, inte minst inför en "andra vågens" ökade användning som kommer med införandet av sakernas internet.

Agendans vision är att internet är till för allt och alla. Framtidens internet ska underlätta för det svenska samhället och näringslivet att fullfölja sina planer för social och ekonomisk tillväxt, samtidigt som det ska stödja affärsmodeller och tjänster hos alla de företag som redan i dag är beroende av internet. Begreppet internetinfrastruktur diskuteras utifrån en modell som delar in infrastrukturen i fyra lager:

 • ändliga resurser
 • hårdvara
 • serviceinfrastruktur
 • tjänster.

 Dessa lager betraktas ur tre perspektiv:

 • det teknologiska
 • det lagmässiga
 • det affärsmässiga.

 Visionen ska nås genom aktiviteter inom:

 • forskning, innovation och entrepreneuriell utveckling
 • identitets- och behörighetshantering
 • internetåtkomst
 • resurshantering i privata nätverk
 • integritet på nätet och elektroniska spår
 • öppna och de facto-standarder.

Läs agendan

Agenda för Future Internet

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan