Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vätgas för fordon

Sverige har ett behov av att samlas kring målsättningar och möjligheter för vätgas och bränsleceller; investera i infrastruktur, introducera fordon i pilotprojekt och samtidigt arbeta kraftfullt med forskning och utveckling av alla nödvändiga komponenter och system.

Området vätgas och bränsleceller befinner sig i ett tidigt skede av implementering efter ett 30-tal år av utveckling inom bland annat fordonsindustrin. Sverige har i dag chansen att på nytt bli ett starkt fäste för utveckling av produkter, tjänster och introduktion av fordon och infrastruktur. Totalt finns det idag mer än 100 aktiva aktörer i Sverige inom området vätgas och bränsleceller.

De främsta möjligheterna och drivkrafterna för vätgas och bränslecellsfordon är:

 • miljövinster
 • räckvidd och tankningstider
 • inhemsk produktion och exportmöjligheter
 • systemflexibilitet tack vare vätgasens energilagringsförmåga.

Hindren ligger bland annat i:

 • bristande kunskap
 • konkurrens med andra energislag
 • finansiering av innovation och introduktion av teknik på marknaden
 • teknik, gällande både bränsleceller och infrastruktur.


Agendan sätter upp mål inom:

 • implementering i termer av antal fordon i drift
 • arbetstillfällen och export
 • starka aktörer
 • effektmål i termer av minskat koldioxidutsläpp
 • vätgasproduktion.

För att nå målen föreskriver agendan åtgärder inom bland annat:

 • analys och ekonomi
 • pilotprojekt och implementering
 • aktörer och aktiviteter
 • forskning och utveckling.

Valet av aktiviteter motiveras genom en mappning mot de identifierade hindren. Agendan rekommenderar ett antal pilotprojekt som inleder arbetet, och vilka aktörer som bör ansvara för dessa.

De nödvändiga yttre förutsättningarna föreslås ges genom finansieringsformer och ett nationellt forsknings- och utvecklingsprogram, vilket också skulle fungera som huvudsaklig möjliggörare av den samverkan som behövs inom området.

Kontakt

Cecilia Wallmark, Sweco

Senast uppdaterad 1 december 2021

Statistik för sidan