Kroppens reservdelar

Förutom förbättrad livskvalitet för miljontals människor varje år bidrar kroppens reservdelar till räddning av liv och enorma kostnadsbesparingar för sjukvård och samhälle.

Kroppens reservdelar avser produkter som används inom sjukvården för att reparera eller ersätta skadade och förlorade kroppsdelar eller -funktioner. Sverige har en stark tradition inom området med ett antal banbrytande innovationer som inneburit förhöjd livskvalitet och räddade liv, samtidigt som de gett upphov till en global industri. Tidigare innovationer baserades i hög grad på ett fruktbart samarbete mellan akademi, sjukvård och industri. I dag är sjukvården hårt belastad och har svårt att aktivt delta i innovationsarbetet, samtidigt som industrin påverkas av globaliseringen som gör att viss verksamhet flyttar ut ur landet. Det krävs nu åtgärder och en nationell satsning för att bibehålla och stärka Sveriges position inom området, speciellt som den åldrande befolkningen, globaliseringen och ökad teknisk komplexitet ställer hårda krav.

Agendan sätter de långsiktiga målen att Sverige ska:

  • ha excellent forskning och hållbar industriell tillväxt
  • vara ett föregångsland för ny medicinteknik
  • vara en attraktiv nation för utländska företag.

För att nå dessa mål sätts kortsiktigare mål som innebär bland annat:

  • ökad dialog mellan representanter från forskning, sjukvård, industri och andra relevanta aktörer
  • identifiering av angelägna behov och utmaningar och stärkt samverkan mellan forskning, sjukvård och industri
  • projekt som adresserar specifika patientbehov.

De föreslagna aktiviteterna som ska uppfylla målen handlar bland annat om:

  • ett nationellt forum som samlar aktörer
  • riktade forskningsutlysningar
  • ökad samordning mellan lärosätena och incitament för ökat samarbete mellan forskargrupper
  • tillgång till riskkapital för bolag i tidig fas.

I processen att identifiera specifika behov och utmaningar behövs framförallt en ökad samverkan mellan forskare och personal verksam i vården (läkare och annan sjukvårdande personal). I senare skeden av innovationsprocessen är medverkan av industri och institut viktigt, utöver samverkan med sjukvården.

Läs agendan

Agenda kroppens reservdelar

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan