Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Analys av stordata

Många av framtidens tjänster bygger på tillgång till stora mängder data. Traditionella svenska styrkeområden såsom telekom, nätverksbaserade tjänster och tillverkande industrins höga automationsnivå kan placera Sverige i framkant inom spridande och användande av de enorma mängder data som skapas.

Området för analys av stora datamängder, Big Data Analytics, är på stark frammarsch i Sverige. En rik flora av molnbaserade medie- och IT-tjänster ger slutanvändaren blixtsnabb tillgång till relevant och strukturerad information – ur ett enormt och många gånger ostrukturerat dataflöde. Inte minst inom industrin har Big Data Analytics en nyckelroll för framtidens utveckling. Svenska företag och svensk offentlig sektor använder redan avancerade verktyg för att hantera stora datamängder, vilket visar områdets styrka.

Agendan ser behov av utvecklade strategier för områdets affärsmodeller, struktur och inte minst hantering av integritetsfrågor. I framtiden ser vi inte längre datahantering som en mängd ihopkopplade fysiska enheter, utan förflyttar oss snarare en nivå "upp", där en samling tjänster effektivt hanterar, strukturerar och plockar ut relevant information ur enorma mängder data.

För att riktigt utnyttja Svergies potential inom Big Data Analytics rekommenderar agendan följande insatser:

  • tydliga och riktade stöd för forskning och infrastruktur i Big Data Analytics-området
  • aktiviteter för att underblåsa utveckling av tillämpningar, inte minst inom svensk industri
  • utveckling av infrastruktur för en affärs- och serviceekologi kring Big Data Analytics
  • insatser för att garantera tillgången av nyckelkompetenser inom området
  • insatser för att säkra samverkan och kompetensutbyte mellan olika aktörer.

Som modell för samverkan föreslår agendan inrättandet av ett starkt och öppet nätverk av både industriella och akademiska aktörer som fungerar som en kontaktyta mellan intressenter. Samarbeten bör uppmuntras mellan å ena sidan teknologi, tillämpningar och affärsutveckling och å andra sidan utbildnings- och forskningsinsatser.

Kontakt

Daniel Gillblad, SICS

dgi@sics.se

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan