Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Spel

Dagens spelindustri är ung och fokuserad på en relativt smal del inom det vida och växande område som nu öppnar sig. Ett samlat grepp och uthålliga satsningar ger enorma möjligheter att skapa positiva effekter inom en rad områden och därigenom stärka Sveriges konkurrenskraft.

Sverige har potential att skapa ett spelkluster i världsklass som möter ett antal globala trender:

 • förändrad demografi
 • förändrade plattformar
 • utvecklade affärsmodeller.

Spelutveckling är en hållbar tillväxt som inte utarmar några resurser; den är miljövänlig och skalbar även i ett litet land som Sverige, som har goda infrastrukturella förutsättningar för spelindustrin. I relation till landets storlek har vi också förhållandevis god tillgång till kompetens, även om formerna för och utvecklingen av denna går att stärka. Genom att se spel som en självklar del av medielandskapet, och genom att accentuera spelvetenskapens roll, ges möjligheter att bättre förstå samhället och dess utmaningar.

Agendan ställer upp ett antal mål, bland annat:

 • spelfokuserat forsknings-, utvecklings- och innovationssystem
 • livskraftigt ekosystem för spelindustrin • systematiserade spillover-effekter från spelindustrin till andra branscher
 • kartläggning av bredare samhällseffekter av den växande spelkulturen
 • tillgång till rätt finansiella resurser
 • statusuppgradering av spel som kulturform till samma nivå som exempelvis musik, film och teater.

För att uppnå dessa mål föreslår agendan åtgärder, bland annat:

 •  satsning på "vertikal för dataspelsföretag"
 • infrastruktur för mjuka lån och stöd till kreativa näringar
 • översyn av hur det svenska innovationssystemet försörjer och understödjer den kreativa näringen.

Dataspelsbranschen och dess aktörer behöver samverka tydligt med andra industrier med intressen i spel och gamification, såsom hälso- och sjukvård, utbildning, logistik med mera. Vidare behöver samverkan ske med såväl privata som offentliga aktörer inom innovationssystemet för att skapa bättre förutsättningar för spelindustrin att verka. Samverkan behöver också ske med akademi, högskolor och institut för att möjliggöra en högre grad av innovation och utveckling och för att vidare etablera spelvetenskap som område.

Läs agendan

Agenda Game

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan