Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiva gröna godståg

Det finns en stor potential att utveckla det svenska godstransportsystemet successivt genom att "lasta mer last på vagnen och ha fler vagnar i tåget" och ”köra lastbil på järnväg”. Men det krävs ett målmedvetet arbete med utveckling av tåg, terminaler och infrastruktur.

Järnvägstransporter har låg energiförbrukning och utsläpp per transporterad enhet – med potential att minskas ytterligare – vilket bidrar till minskad energiförbrukning och utsläpp. Ett effektivt järnvägsbaserat transportsystem förbättrar näringslivets transportmöjligheter. För fullt utnyttjande av intermodal trafik krävs ett systemskifte, när det gäller snabb omlastning under kontaktledning. Utveckling av teknik och IT för övervakning och planering är viktigt, liksom bättre organisation och mangament inom järnvägen.

Forskning, utveckling och demonstration är nödvändiga komponenter för järnvägens utveckling. Det är angeläget att komma igång med demonstrationsprojekt och att implementera nya lösningar.
För 2050 har följande mål satts upp:

 • 99 % av alla transporter ska komma fram i tid
 • halverad kostnad per transporterad enhet
 • fördubblad kapacitet på en given bana
 • minskat koldioxidutsläpp för landtransporter med 20%.

Etappmål på vägen ska hålla uppe takten.

För att möta dessa mål behövs satsningar på flera områden, bland annat:

 • längre, tyngre och snabbare tåg
 • effektivare vagnar med större och flexiblare lastförmåga
 • lägre buller och vibrationer
 • insatser för förbättrad intermodal trafik
 • trafiksystem och planering som medger högre beläggningsgrad
 • effektivare infrastruktur med högre driftsäkerhet
 • IT och automatik.

Agendan redovisar ett antal projektförslag som tar sikte på de uppsatta målen.

På dagens avreglerade tågmarknad bedrivs verksamhet av olika parter med olika syften och mål. Infrastrukturägare måste samverka med underhållsföretag och tågoperatörer där det gemensamma målet är en hög och jämn kvalitet och kapacitet. När det gäller intermodala transporter krävs ökad samverkan mellan lastbil, järnväg och sjöfart. I denna värld kommer IT och intelligent planering att spela en allt större roll för att samspelet mellan berörda parter ska kunna förbättras och resultera i en hög och stabil kvalitet.

Läs agendan

Gröna godståg

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan