Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fotonik – En möjliggörande teknik för Sverige

Fotonikens stora betydelse och vitalitet har erkänts upprepade gånger över hela världen, men i mindre utsträckning i Sverige. Europa satsar starkt på fotonik – och Sverige behöver vara med. Agendan vill göra klart för alla svenska intressenter vilken framtida potential och möjlighet som finns i fotoniken.

Fotonik, som kan definieras som "ingenjörsmässiga tillämpningar av ljus", innehåller användningen av ljus för att detektera, överföra, lagra och processa information liksom att hantera bilder. Via fotonikens solceller omvandlas dagsljus till elenergi, och fotonik kan användas för att överföra energi trådlöst över långa avstånd. Fotoniken ger oss också lasertekniken, där exempelvis precisionssvetsning är ett område på stark uppgång.

Fotonikområdet är gränsöverskridande och en möjliggörare inom många olika branscher, inte minst inom svenska styrkeområden så som exempelvis telekommunikation, säkerhet och medicinsk teknik, och särskilt lovande är områdena biofotonik, automation och grön fotonik. I dag består det svenska fotoniksamhället av cirka 150 högteknologiska företag med över 6 000 anställda och många forskargrupper runt om i landet.

Agendan sätter upp visionen att det svenska fotonikområdet år 2030 ska vara en erkänd och viktig spelare som levererar möjliggörande forskning, teknologier och innovation till en hållbar, expanderande och lönsam svensk industri. För att realisera denna vision sätter agendan tillväxtmål samt målen som berör:

 • samverkan med europeiska fotonikkluster
 • ökning av antalet nätverksaktiviteter
 • ökning av antalet sysselsatta
 • mentorprogram
 • finansiering.

Åtgärder behöver vidtas inom ett antal områden:

 • ökad synlighet för fotonikområdet
 • ökad samverkan inom och utanför området
 • intensifierat och strukturerat nätverk
 • säkerställande av kompetensförsörjning
 • stödd tekniköverföring
 • ihållande excellens inom forskning, innovation och ledning.

Agendans webbplats

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan