Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ grön hydraulik

Sedan länge har hydraulikteknologi i huvudsak baserats på befintliga, väletablerade systemlösningar. Just nu är hydraulikteknologin inne i en disruptiv och innovativ era, en teknologisk revolution som vi bara sett början på.

Hydrauliken i samhället uppskattas stå för cirka tre procent av all energiomslutning. Andelen hydraulik i svenska industriprodukter är bland de högsta i världen, mer än tre gånger högre än för USA och Tyskland. Sveriges lyckade exploatering av hydraulikteknologin har resulterat i att svenska företag intagit en världsledande roll inom flera industrisektorer. Den svenska hydraulikexporten omsätter 100 miljarder kronor och sysselsätter 50 000 årsanställda. Den globala hydraulikmarknaden växer, framför allt inom segmentet innovativ grön hydraulik som kännetecknas av ökad energieffektivitet och fokus på miljö och hållbarhet. Utmaningarna för framtiden är hur vi når denna önskade energieffektivitet och hållbarhet i kombination med en ökad produktivitet. Ett annat påtagligt hot är bristen på hydraultekniker och ingenjörer.

Agendans vision är att Sverige 2030 leder utvecklingen av industriprodukter och -tjänster kännetecknade av hög produktivitet, halverad energiförbrukning och hållbar livscykel den innovativa gröna hydrauliken, samt att Sverige är drivande inom FoU-insatser inom innovativ grön hydraulik.

För att nå denna vision vill agendan bland annat:

  • etablera ett interdisciplinärt akademiskt FoU-program som involverar de ledande svenska akademiska lärosätena
  • etablera tre till fyra branschövergripande demonstratorer
  • etablera EU-program kring innovativ grön hydraulik
  • etablera lämplig projektportfölj och lämpliga projektarbetsmodeller
  • utverka avsiktsförklaringar kring företagens åtaganden
  • • skapa finansieringsmodeller.

Agendan föreslår bildandet av ett övergripande branschråd som kraftsamlar och samordnar insatserna inom svensk hydraulik. Dagens två nationella branschföreningar med olika huvudinriktningar behöver arbeta gemensamt för att omsätta agendan i de konkreta stegen framåt och skapar förutsättningar för den fortsatta tillväxten för industrin.

Läs agendan

Agenda innovativ grön hydraulik

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan