Innovative Advanced Tooling

Framtidens utmaning för verktygsteknologi består i att samla och stärka området nationellt, framför allt genom att säkra att kompetens utnyttjas bättre över branschgränserna och genom att nätverk skapas som verkar för att optimera verktygssystemets hela värdekedja.

Verktyget är centralt för värdeskapandet i varje tillverkningsprocess och verktygsteknologi är ett svenskt styrkeområde. Sverige har en lång tradition av att inneha förstaplatsen – framgångsrika globala företag är vad som kännetecknar det svenska området i dag. Verktygsteknologin har en betydande bredd som spänner över alla typer av material- och tillverkningsindustrier där mycket av verktygsutvecklingen har skett parallellt inom varje bransch snarare än i samverkan. Agendan strävar därför efter helhetssynen som behövs för att säkra vår framtida konkurrenskraft internationellt.

Agendan formulerar en målbild för verktygsteknologin över en 25-årsperiod, där en kollaborativ utvecklingsmiljö är central:

 • förvalta, strukturera och utveckla Sveriges verktygskompetens som i dag är utspridd över flera områden
 • skapa nya nätverk genom hela värdekedjan, där fokus ändras från lägsta verktygspris till verktygssystemets bästa totalekonomi
 • utnyttja ny teknologi i material och ytbeläggning i skapandet av nya generationer verktyg som ska bearbeta nya och ibland svårhanterliga material
 • göra verktygssystem kommersiellt gångbara, inte minst för småföretag
 • skapa åtta branschöverskridande samarbeten, varav hälften kan vara i minst tio år
 • minska material- energi- och kemikalieanvändningen för att skapa hållbar utveckling.

För att uppfylla visionen och säkerställa att området ligger i framkant internationellt, rekommenderar agendan fokus på insatsområden som ska knyta tätare band mellan akademi, industri och institut:

 • innovations- och utvecklingsprojekt
 • uppbyggnad av demonstratorer och testbäddar
 • kompetensutveckling och utbildning
 • utbyte mellan akademi och industri
 • strukturerad resultatspridning och nätverksaktiviteter.

Det finns idag ett bra utgångsläge för att utveckla området för verktygsteknologi, men för att ta till vara den potential som finns och öka tillväxten i den allt hårdare globala konkurrensen behövs en nationell samverkan mellan branscher och i hela värdekedjan inom olika branscher. Detta kan sin tur också skapa synergieffekter i form av utrymme för nya tjänsteföretag inom verktygsteknologi.

Läs agendan

Agenda för Innovative Advanced Tooling

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan