Processindustriell IT och automation

Agendan rekommenderar ett antal åtgärder som tar oss ett steg mot visionen att Sverige år 2022 ska vara den ledande nationen inom området processindustriell IT och automation (PiiA). Men för att nå dit krävs en höjd innovationstakt inom området.

Processindustrin är viktig för Sverige som dessutom har flera världsledande automations- och maskinleverantörer. Mot bakgrund av de stora globala utmaningar som väntar i form av bland annat ökad konkurrens och nya aktörer kommer betydelsen av och möjligheter med processindustriell automation att öka. För de leverantörer som finns inom området är tillväxtmöjligheterna stora då marknaden spås öka markant.

Visionen är att Sverige år 2022 ska vara den ledande nationen inom området processindustriell IT och automation. Men för att nå målet krävs mera kraft, resurser och fokus. Visionens genomförande förutsätter kraftiga satsningar på forskning, utveckling och innovation (FUI) med större samverkan.

Därför föreslås en agenda där vi:

  • etablerar ett industriellt nationellt ledarskap och en nationell samverkansplattform för området
  • koordinerar projekt- och nätverksaktiviteter tillsammans med universitets- och högskolenära FUI-miljöer som identifieras som särskilt starka och relevanta för området
  • koordinerar och genomför samordnade kompetensutvecklingssatsningar tillsammans med både näringslivs- och forskningspartner
  • gör substantiella satsningar på nationella FUI-program inom detta område.

Med en sådan satsning och finansiell samverkan (stat-näringsliv) finns stora möjligheter att kunna förverkliga visionen, och göra substantiell skillnad för Sverige och berörda företag och branscher. Sammantaget betyder det att nationen måste samverka och kraftsamla med betydligt större resurser än tidigare om Sverige ska behålla och stärka sin position hos såväl användare som leverantörer.

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan