Agenda grafen

Grafen är en helt ny materialklass som spås kunna lösa flera utmaningar i flera branscher. Stora satsningar görs globalt, men Sverige har en unik position inom bland annat Flagship Graphene. Utnyttjas detta rätt kan visionen nås - att Sverige är ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030.

Grafen är inte ett industriellt styrkeområde i Sverige än, men har stora förutsättningar för att bli det med gemensamma strategiska satsningar. Eftersom grafen kan användas för att förbättra flera fysikaliska egenskaper, i många olika tillämpningar, inom flera branscher, finns det en unik möjlighet att initiera branschöverskridande samarbeten med aktörer som normalt inte arbetar tillsammans. Exempel kan vara nya lättviktsmaterial med unika elektriska och termiska egenskaper, nya energi-överföring och lagringsmöjligheter, gas- och biosensorer, nya förpackningsmaterial, och många mer.

Bredden på tillämpningsmöjligheter ger nya möjligheter av kunskapsöverföring, inte bara inom grafen eller ens inom materialområdet, utan också till möjlighet att lära av varandra i innovationsprocesser, tillverkningsprocesser, tillträde till marknaden, kvalitetsarbete och så vidare. Det är viktigt att agera på denna möjlighet ur ett svenskt perspektiv. Den nationella agendan kommer att ge Sverige ett försprång inom innovation, utveckling och kommersialisering.

Agenda Grafen syftar till att bygga en nationell gemenskap, identifiera viktiga aktörer och tillämpningar samt att utvärdera styrkeområden. Den syftar också till att föreslå prioriterade områden inom forskning och innovation, däribland demonstrationsprojekt och hur man arbetar i nya och befintliga arenor och nätverk.

Målen är att etablera grafen som en ny industri, stärka kunskapsöverföring mellan olika industrier och mellan företag/forskare, etablera Sverige som en av de ledande länderna i Europa på grafen-innovation, utveckla och etablera nya produktionsvärdekedjor, samt att möjliggöra att svenska grafen-baserade produkter når marknaden inom tre år. Utöver det är den långsiktiga målsättningen att grafen-baserade produkter och processer skall bli en signifikant affärsfördel för svenska företag och att vi tillsammans kan påbörja omvandlingen av denna omogna och fragmenterade bransch till en etablerad bransch där Sverige är ett av världens tio främsta länder i att använda grafen för att säkerställa industriellt ledarskap.

Läs agendan

Agenda Grafen svensk version

Agenda Graphene english version

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan