Strategic innovation agendas

The strategic innovation agendas laid the foundation for the strategic innovation programmes. In working on the agendas, stakeholders in a certain area came together to formulate a vision and objectives and to define needs and strategies for developing a particular innovation area. The agendas main aims were to address social challenges, create growth and strengthen Sweden’s competitiveness in the area.

The Most Regularly Consulted Innovation Agendas

<p>50 miljarder enheter kommer att vara uppkopplade i världen år 2020. Svensk industri måste vara med i utvecklingen.</p>
<p>Telekom, nätverksbaserade tjänster och tillverkande industrins höga automationsnivå kan placera Sverige i framkant inom spridande och användande av de enorma mängder data som skapas.</p>
<p>Additiv tillverkning förändrar sättet vi designar, tillverkar och använder varor och produkter. Genom additiv tillverkning kan konsumenter direkt påverka produktutveckling, design, leveranser och logistik.</p>
<p>Ett brett insatspaket för både hårda och mjuka värden ska göra sektorn fortsatt mycket konkurrenskraftig och hållbar inför framtiden.</p>
<p>Agendan har målet att Sverige 2030 ska vara ett av världens främsta länder för långsiktigt hållbar produktion utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv.</p>
<p>Denna agenda fokuserar på havsvågor och havsströmmar för elproduktion. </p>
<p>Genom en nära samverkan mellan aktörer inom bland annat akademin, industrin och vårdsektorn ska Personalized Medicine för cancer implementeras inom svensk hälso- och sjukvård.</p>
<p>Smartare elektroniksystem är nödvändiga för hållbar industriell tillväxt och samhällets utveckling.</p>
<p>Arbetar för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvården samt stärka den medicintekniska industrin.</p>
<p>Denna agenda identifierar relevanta förbättringsområden och<br />lyfter fram alternativa utvecklingsinsatser avseende arbetsorganisationen i<br />skolan.</p>
<p>Det är dags att göra infrastrukturbyggandet mer effektivt och skapa hållbara innovationer för framtidens gröna infrastruktur.</p>
<p>En agenda för ett hållbart samhällsbyggande och maximerad brukarnytta genom effektiv informationshantering.</p>
<p>Nya sätt att leda och organisera innovation syftar till att ge organisationer en förmåga att kontinuerligt och proaktivt förändra sin verksamhet.</p>
<p>Nanoteknik skapar nya möjligheter för svensk tillverkningsindustri och tjänstesektor.</p>
<p>Visionen är att göra Sverige till världens främsta nod för modets digitalisering, där syftet är att bygga miljömässigt uthålligt mode.</p>
<p>Automatiserade transportsystem utgör ett nytt och utmanande område för Sverige. </p>
<p>Hållbar sjukvård är ett område där det finns stora möjligheter till att utveckla, kommersialisera och exportera både tjänster och produkter.</p>
<p>Agendan rekommenderar ett antal åtgärder som tar oss ett steg mot visionen att Sverige år 2022 ska vara den ledande nationen inom området processindustriell IT och automation (PiiA).</p>
<p>Det framtida samhället är till för alla generationer, där det aktiva åldrandet bör vara en naturlig del.</p>

Other innovation agendas

Below you will find a list of other innovation agendas categorised by area.

 • Bioenergy, bioeconomy, forestry & agriculture

  Agendas for the bioenergy, bioeconomy, forestry and agriculture areas

 • Construction and urban development

  Agendas for the construction and urban development areas.

 • Energy and electricity

  Agendas for the energy and electricity area (not including bioenergy).

 • Industry, production, mining and metal extraction

  Agendas for the industrial, production, mining and metal extraction areas.

 • IT and communications

  Agendas for the IT, communications and digitalisation areas.

 • Life science, medicine and health

  Agendas for the life science, medicine, health and food products areas.

 • Organisation, leadership and innovation

  Agendas for the organisation, leadership and innovation areas.

 • Transport, infrastructure and vehicles

  Agendas for the transport, infrastructure, logistics, vessel and vehicle areas.

Last updated 18 December 2017   |   Page statistics