Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Modets digitalisering

Digitalisering är modeindustrins största nuvarande utmaning och möjlighet. I framtiden kommer IKT att vara centralt för konsumtion av mode. Tekniken kan öka effektiviteten och användarnas behovstillfredställelse, samtidigt som nya tjänster och affärsmodeller kan utvecklas.

Modebranschen har med sin starka exporttillväxt och sitt stora börsvärde stor potential att skapa export för Sverige. Modet behöver förflytta sig in i den digitala tidsåldern, och IKT behöver förstå det starka varumärkesbyggande och den attraktiva design som modebranschen behärskar. De nordiska länderna har möjlighet att ta position i den framväxande sektorn mellan mode och IKT. Genom den tekniska utveckling som sker närmar sig dessa två områden varandra. Detta gäller inte bara produkter, exempelvis smarta klockor och smarta material, utan också omkringliggande tjänster, affärsmodeller och mekanismer för delning och hantering av kläder. Beröringspunkterna är många. En fusion av dessa två områden utjämnar dessutom två könsmässigt ojämlika branscher samtidigt som överproduktion och logistisk ineffektivitet kan minskas.

Visionen är att göra Sverige till världens främsta nod för modets digitalisering, där syftet är att bygga miljömässigt uthålligt mode. Framtida bärbara datorer tros också kunna öka konsumenters förståelse av mode.

För att uppnå visionen föreslår agendan mötesplatser och långsiktiga satsningar som förenar aktörer inom mode och IKT och därmed förstärker existerande och nya företag. Konkret föreslås:

  • öppet tvärvetenskapligt samarbete
  • geografisk koncentration
  • uthålliga satsningar
  • delat fokus på samhällsmål

Utmaningarna ligger främst inom att åtgärda modebranschens hållbarhetsproblem och att överbrygga skillnaderna mellan mode- och IKT-branscherna.

Ett brett och entusiastiskt nätverk har etablerats med den gemensamma målsättningen att stödja innovation i mötet mellan IKT och modeindustrin. Samarbetet har resulterat i bland annat en ansökan om att få etablera ett VinnVäxt-centrum i Stockholm, samt ett projekt om framtidens modevecka.

Kontakt

Oskar Juhlin, Stockholms universitet

oskarj@dsv.su.se

Last updated 15 November 2021

Page statistics