Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genusmedveten gruvsektor

Den svenska gruvsektorn är idag framgångs- och innovationsrik men tyvärr också mansdominerad. Agendan vill inte bara underlätta för mer jämställda personalstrukturer i gruvindustrin, utan också skapa en föregångsmodell för en socialt hållbar och internationellt attraktiv arbetsplatskultur.

Gruvsektorn är ett av Sveriges viktigaste innovationsområden och innefattar en rad olika affärsområden – förutom själva gruvindustrin också leverantörer av utrustning för malmbrytning. Ett problemområde för gruvsektorn är att den är en mansdominerad kultur. Agendan vill med genusforskningen som främsta verktyg göra gruvsektorns arbetsplatser attraktiva för både kvinnliga och manliga rekryter, och på så sätt också skapa en internationell föregångsmodell.

Inledningsvis blir primärmålet att initiera en kunskaps- och forskningsbank kring genus och jämställdhet i gruvsektorn.

Forskningen ska sedan bidra till förverkligandet av agendans vision för svensk gruvdrift år 2030:

  • vi är ett föregångsland i att bryta både malm och könsmönster
  • landets malmproducenter är internationellt attraktiva arbetsplatser tack vare en jämställd företagskultur
  • nya jämställda mönster stimulerar nytänkande och innovation, vilket i sin tur ger tillväxt och utveckling.

För att framtidssäkra innovativa, nytänkande och konkurrenskraftiga svenska gruvarbetsplatser och uppfylla agendans vision krävs en bred satsning på genusforskning inom gruvindustrin, med emfas inom följande områden:

  • genusstrukturens aktuella utseende
  • ojämlikhetens kostnader
  • utmaningar och förändringar för dagens genuspositioner.

Behovet av framtida genusforskning i gruvsektorn har identifierats av gruvbolag, samhälle och forskare gemensamt. I Sverige finns stora resurser av kompetens och medvetenhet runt jämställdhetsfrågor, som tillsammans med nytänkande inom gruvsektorn kan ge stora synergieffekter även för andra stora arbetsgivare i svensk industri generellt.

Agendans webbplats

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan