Aluminiumagendan

Den svenska aluminiumbranschen fokuserar på att producera renare material avseende både emissioner och energi, och på att samarbeta genom hela värdekedjan.

Den svenska aluminiumbranschen innehåller hela värdekedjan från primärproducenter av råmaterial, via ett antal profilpressare och valsverk, till en stor verkstadsindustri som tillverkar slutprodukter. Vår nationella tyngdpunkt ligger i slutet av värdekedjan, vilket gör oss till en nettoimportör av aluminium. Tack vare nära företagskontakter är Sverige världsledande på många produktområden. Efterfrågan är hög inte minst inom automotive-området, men global överproduktion med låga priser skapar behov av nationell kraftsamling. Kommande utmaningar ligger bland annat i att införa de resultat som forsknings- och utvecklingsprojekt bidrar till.

Målen på kort sikt handlar bland annat om:

 • ökad lönsamhet genom samarbete
 • hållbar och effektiv produktion
 • marknadsföring och kommunikation.

På lång sikt är målsättningen att:

 • bidra till ett hållbart och energieffektivt samhälle
 • säkerställa branschkompetens
 • etablera säkrare arbetsplatser och miljöer
 • agera för en sundare marknad.


Målen ska nås genom exempelvis:

 • öppna tävlingar
 • rekryteringsinsatser
 • arbete för bättre marknadsvillkor
 • etablering av nyckeltal
 • digitalisering.

Branschen behöver arbeta tillsammans och med stöd ifrån andra liknande branschorganisationer, bland annat med en kartläggning för ökad självkännedom.

Läs agendan

Aluminiumagendan

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan