Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Made in Sweden 2030 - produktion

Tillverkningsindustrin har varit tillväxtmotor i Sverige under lång tid. Globala megatrender, samhällsutmaningar och andra omvärldsförändringar skapar dock ett stort förändringstryck på tillverkande företag. En långsiktig strategi är nödvändig.

Globala storföretag väljer att investera i produktion där det är lämpligast. Svenska tillverkningsföretag konkurrerar med kunskapsintensiva, högt specialiserade varor och tjänster och kompetensnivån i företagen har därför ökat stadigt. Sammantaget sysselsätter produktion och industrinära tjänster drygt en miljon människor i Sverige. Företagen måste dock ständigt utvecklas och ligga i framkant för att klara den hårda konkurrensen. Innovationssystemet för produktion behöver hantera balansen mellan industrins behov på kortare sikt, såväl som mål som ligger 10–20 år fram.

Agendan tittar framåt mot 2030, och målet är då att Sverige ska vara ett av världens främsta länder för långsiktigt hållbar produktion utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. På kortare sikt handlar konkurrenskraften om att ha stabila och effektiva processer, från innovation till industrialisering. På längre sikt måste företagen reagera på megatrender och svara på samhällsutmaningar.

Sverige måste skapa en långsiktigt attraktiv forsknings- och, innovationsinfrastruktur, inklusive utbildningsmiljöer, som kan attrahera etablerade och nya företag, både stora och små. Agendan rekommenderar därför förstärkningar av sex identifierade styrkeområden, inom vilka svenska företag tillsammans med akademi och institut hävdar sig mycket väl internationellt:

 • miljömässigt hållbar produktion
 • flexibel produktion
 • virtuell produktion och simulering
 • kunskapsarbete i produktionssystemet
 • produktion av tjänstebaserade produkter
 • processer för integrerad produkt- och produktionsutveckling.

Fem huvudtyper av investeringar i innovationssystemet ses som centrala:

 • nationella innovations- och pilotprojekt
 • ny teknik i små och medelstora företag
 • utbildning på alla nivåer
 • mobilitet mellan forskning och industri
 • internationalisering.

Agendan listar ett antal samverkansplattformar, exempelvis Svenska
Produktionsakademien som driver och  och utvecklar forskarutbildning inom produktion.

Kontakt

Cecilia Warrol

Teknikföretagen

Senast uppdaterad 14 december 2017

Statistik för sidan