Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya lösningar för primärenergieffektivisering

I stora delar av världen växer fjärrvärme och fjärrkyla snabbt och tar marknadsandelar. Drivkraften är densamma som i Sverige – att fasa ut fossila bränslen. Nu gäller det att Sverige behåller sin ledande position och skapar tillväxt genom att utveckla nya lösningar och kommersialisera dem.

För att kommersialisera den mängd av behov och idéer som finns hos svenska och utländska energibolag och framför allt hos de svenska innovativa teknikföretagen krävs en helt ny typ av innovationsflöde med både vertikal och horisontell samverkan. Flödet utgår från städernas utmaningar, där energibolagen kan erbjuda dellösningar via fjärrvärme och fjärrkyla, i samarbete med andra branscher. I Sverige upplevs fjärrvärme/kyla som mogen teknik, trots att det är den yngsta av de urbana ”nyttighetsleveranserna” och med störst exportkapacitet och tillväxtpotential.

Under visionen att Sverige år 2030 är världsledande på att återanvända energi formuleras en målbild som innehåller bland annat att svenska system för fjärrvärme och fjärrkyla fungerar som internationell förebild. Tillväxten inom området ska öka till 50 miljarder kronor.

Agendan kartlägger aktörsgrupper, marknader, affärsmässiga och tekniska utmaningar vilket leder till en diskussion om potentialen för tillväxt. Innovation behövs inom

  • teknik och nya arbetssätt
  • nya ägar- och finansieringsmodeller
  • exportfrämjande.

Strategin formas i första steget kring nationell samling och internationell påverkan, och därefter kring ett innovationsflöde med horisontell och vertikal samverkan.

Läs agendan

Agenda Fjärrvärme och fjärrkyla

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan