Kraftsamling kring nya processer för biobaserade material

Biobaserade material kan ersätta plast och aluminium i livsmedelsförpackningar liksom polypropenbaserade material inom transportsektorn. Denna agenda föreslår två tvärsektoriella konstellationer för främjandet av dessa två tillämpningsområden.

Inom området processer för biobaserade material behöver resultat från existerande satsningar och centrumbildningar omsättas i faktiska fullskaliga processer som leder till skapandet av nya värdekedjor, och därmed ökad
lönsamhet inom den svenska skogsindustriella sektorn.
En målsättning i detta arbete har varit att identifiera och utvärdera en rad sådana nya värdekedjor med avseende på lönsamhet, industriellt intresse och marknadspotential, samt att hitta företag som är intresserade av samverkan i dessa värdekedjor. På kort sikt ska detta leda till att skogsindustrin blir mer aktiv med att skapa nya värdekedjor samt att samarbeta tvärsektoriellt. På halvlång sikt ska arbetet leda till att den svenska skogsindustrin upprätthåller sin lönsamhet och sitt bidrag till svenskt exportnetto.

På lång sikt är målet en mer uthållig samhällsutveckling. Två satsningsområden föreslås därför, i form av två tvärsektoriella konstellationer:

  • nanokompositer för transportsektorn
  • biobaserade förpackningsmaterial.

Samverkan inom det första området, nanokompositer för transportsektorn, bygger på bildandet av en tvärsektoriell konstellation bestående av representanter från fordonsindustrin, skogsindustrin och traditionella plasttillverkare. Inom det andra området, biobaserade förpackningsmaterial, sker samverkan i en konstellation som inkluderar både varumärkesägare, förpackningstillverkare och skogsindustri.

Kontakt

Tom Lindström, Innventia

Senast uppdaterad 12 juli 2017   |   Statistik för sidan