Inclusive Business

Inom sex sektorer har Sverige stora möjligheter att möta behoven hos de miljarder människor som har en årsinkomst under 3 000 USD och som utgör världens största oupptäckta marknad: jord-/skogsbruk, energi, vatten/sanitet, hälsovård, IKT och textilier/kläder.

Vår vision är att Sverige spelar en ledande roll på inclusive business-området inom sex sektorer där Sverige har tydlig kompetens:

  • jord-/skogsbruk
  • energi
  • vatten/sanitet
  • hälsovård
  • IKT
  • textilier/kläder.

Här finns en enorm potential för ökad sysselsättning, både i Sverige och i de länder där BoP finns representerad. Innovationsområdet kan förändra det sätt på vilket Sverige gör affärer med utvecklingsländer. På lång sikt handlar målen om att skapa förbättringar inom de sex fokusområdena. Kortsiktigt arbetar vi för att skapa dels ett nationellt ekosystem för inclusive business i Sverige, dels samverkansplattformar mellan Sverige och resten av världen.

För att målen ska nås föreslår agendan aktiviteter såsom:

  • byggande av partnerskap och ett nationellt/europeiskt forum
  • framtagande av en process för samverkan mellan svenska aktörer och aktörer i utvecklingsländer
  • kapacitetsbyggande för ökad kunskap och kompetens, såväl nationellt som internationellt.

En effekt av agendan är att svenskt näringsliv och industri samarbetar för att förbättra jordbrukseffektiviteten hos småbönder, tillgodoser tillgång till WASH-lösningar, adapterar inclusive business inom textilsektorn, samverkar kring innovativa IKT-lösningar, möjliggör tillgång till grön energi och möter hälsoutmaningar i utvecklingsländer genom inclusive business.

Läs agendan

Agenda Inclusive Business

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan