Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriella processer för bygg och förvaltning

Samhället och samhällsbyggandet står idag inför stora utmaningar som hållbar tillväxt, klimatförändringar och en åldrande befolkning. Därför behöver sektorns fokus flyttas från dagens åtskilda projekttänkande och mot en långsiktig och enhetlig industriell processyn som alla aktörer kan vinna på.

Sveriges samhällsbyggnadssektor består av en rad betydelsefulla aktörer såsom planerare, byggare, förvaltare, entreprenörer och konsulter. Var och en är sin egen kompetens- och innovationsbas med stark tillväxtpotential. I ett internationellt perspektiv har Sverige därför en helt unik kompetens som möjliggör tillväxt kopplad till industriella processer. Traditionellt har man dock som enskild aktör länge fokuserat inåt och inte sett samhällsbyggnadssektorns helhet.

Genom en breddad och fördjupad syn på samhällsbyggandet som en integrerad industriell process snarare än fragmenterade projektuppdrag kan vår egen samhällsbyggnad såväl som vår export i området präglas av en betydligt större långsiktighet och större utbyte mellan aktörer. För att svensk samhällsbyggnadsindustri ska vara fortsatt stark och kunna uppfylla framtidens krav på långsiktighet och hållbarhet krävs att positioneringsretoriken parterna emellan läggs undan och strävar mot samma mål, under samma helhetsagenda.

Agendan sätter upp mål på kort sikt för 2020:

 • kompetenslyft
 • innovation
 • affärsmodeller
 • kostnadsreduktion
 • export och samarbete
 • välkända industriella processer
 • FoI-center
 • utvecklad grundutbildning.

På lite längre sikt sätter man upp mål för 2030:

 • anpassat utbildningsutbud
 • systemlösningar
 • standardisering och harmonisering
 • branschöverskridande utbyte.

Som de primära insatserna för att uppnå agendans mål ses tre specifika insatsområden:

 • affärsdriven innovation och kompetensutveckling
 • forum för industriella processer
 • distribuerat excellenscenter.

De tre insatserna delas in i totalt åtta arbetspaket.

Samverkan mellan aktörer och med andra teknikområden sker inom samtliga dessa insatsområden. Inte minst det föreslagna forumet för industriella processer öppnar för kunskapsöverföring och samordning mellan aktiviteter för export av svenskt kunnande och svenska produkter.

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan