Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vård och omsorg i informationssamhället (VOIS)

Informationen i en korrekt utformad informationskedja med relevant information för alla delar av individens hälso-relaterade information ligger till grund för den individuella optimeringen av framtidens vård och omsorg, inklusive preventiva åtgärders potential.

Denna agenda belyser och föreslår åtgärder inom hälsa, vård och omsorg, ur en gemensam framtidsvision där individen står i centrum, och genomtänkta, vetenskapligt säkerställda åtgärder förbättrar den totala livskvaliten i samhället. Vinsterna för denna utveckling ligger både i de minskade kostnaderna för samhället, den ökade produktiviteten av en friskare befolkning, och en tillväxt i nya produkter och tjänster baserade på forskning och analys av kvalitetssäkrad information.

Agendan följer bland annat den globala eHälsa-trenden, som kommer att innebära en kraftig evolution när det gäller kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. eHälsa utgår från användar- och patientperspektivet samtidigt som den främjar innovationskraften och företagsamheten i svenska life science-företag.

Agendan listar en mängd strukturella mål för en koherent informationskedja med relevant information för alla delar av individens hälsorelaterade information.

Det finns ett par goda förutsättningar för implementerandet av en sådan informationskedja i Sverige:

  • god tradition inom hälsoinformationsforskning
  • tillgång på personnummer, register och databaser.

Förutom en admininstration av en databas måste det utformas framtidskompatibla priniciper för informationskedjan, och en optimering av detaljrikedomen utan att ge avkall på integriteten måste analyseras.

Genomförandet kräver ett samarbete över disciplinerna, med deltagare från akademi, företag, landsting och institut.

Läs agendan

Agenda vård och omsorg i informationsamhället

Senast uppdaterad 1 december 2021

Statistik för sidan