Power IT

Svenskt elkrafttekniskt kunnande är världsledande och kan med rätt förutsättningar även framöver vara ledande i utvecklingen av komponenter och system för framtidens elsystem.

Sverige har en stark position globalt både inom elkraft- och informationsteknik. Det svenska samhället försörjs till 97 % av fossilfri elkraft, med 99,98 % leveranssäkerhet och med stor flexibilitet vad gäller val av leverantörer av elkraft och energitjänster, vilket gör den svenska elmarknaden till en internationell föregångare. För att behålla denna position och möta den ökande konkurrensen krävs ett fortsatt fokus samt förmågan att kombinera dessa områden för att kunna ta nästa steg i utvecklingen.

Det finns en tydlig global trend mot ökad elektrifiering, samtidigt som klimatfrågan kräver att en allt större del av den distribuerade elen härstammar från förnybar produktion. Detta ger specifika utmaningar inom exempelvis tillförlitlig elförsörjning och elektrifiering av transporter för minskade utsläpp av växthusgaser.

Visionen är ett fullt hållbart elenergisystem där svensk innovation varit drivande. Agendans mål handlar därför i huvudsak om att

  • stärka det svenska innovationssystemet inom elkraftteknik
  • lyfta svenskt elkrafttekniskt kunnande
  • stärka industrins konkurrenskraft.

För att nå dessa mål föreslår agendan insatser inom

  • strukturerat forskningsprogram som inkluderar akademi, industri och elföretag
  • demonstration av innovation som bygger på samarbeten mellan parterna
  • strategier för utveckling av den svenska elkraftbranschen
  • uppbyggnad av en plattform för information och kunskapsutbyte
  • utveckling av framför allt online-kurser i samverkan mellan industri och akademi.

För att agendan ska realiseras krävs samverkan mellan offentliga och privata företag, myndigheter och universitet med fokus på elkraftteknologi och informationsteknik. Viktiga parter är industriföretag inom elenergi och informationsteknik, privata och offentliga energiföretag, nätbolag, universitet och högskolor samt forskningsinstitutet och konsultföretag. Samverkan behöver också ske genom gemensam styrelse, gemensamma program, utbildning och kommunikation

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan