Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gjutna produkter

Svensk industri på olika nivåer är beroende av gjutna komponenter. En internationellt konkurrenskraftig gjuteriindustri ger förutsättningar, konkurrensfördelar och stark tillväxt inom de flesta industrigrenar.

Den svenska gjuteriindustrin står sig väl i ett internationellt perspektiv, men vår position utmanas från snabbväxande gjuterinationer och från traditionella lågkostnadsländer. Betydelsen av gjutna komponenter kommer samtidigt bli allt viktigare de närmaste 20 åren. Från 2001 till i dag har den årliga globala gjutgodsproduktionen ökat från 68 miljoner ton till över 100 miljoner ton. Gjutna komponenter skapar därmed tillväxt och internationell konkurrenskraft. Men för att Sverige ska kunna konkurrera krävs nationell innovationskraft i världsklass.

Viktiga konkurrensfaktorer kommer att vara bland annat;

 • korta ledtider och flexibel, kostnadseffektiv produktion
 • högt teknikinnehåll genom nischprodukter
 • funktionsintegration
 • simulering
 • samverkan, nätverk och klusterbildningar
 • stark kompetensnivå och kompetenstruktur.

Agendans vision är "gjutna produkter i ett hållbart samhälle, för tillväxt och internationell konkurrenskraft i samverkan". Visionen har kokats ned via övergripande mål till ett antal konkreta mål på kort (2016), medellång (2020) och lång (2030) sikt uppdelat på tekniska mål, kompetensmål och affärsmål.
Målen ska uppnås med en successiv förskjutning mot tillverkning av allt mer kunskapsintensiva och högteknologiska produkter med högt förädlingsvärde och låg priskänslighet.

Mot tidshorisonten 2030 är det sex nyckelfaktorer som kräver uthållig fokusering:

 • stark och uthållig ledning och struktur
 • strategiska utvecklingsområden – process, produktion, "det goda gjuteriet" och material/produkter 
 • strategiska kompetensområden
 • konkurrenskraftiga demonstrationsmiljöer som ger industrialiserbara konceptlösningar
 • tillväxtåtgärder för små och medelstora företag och
 • en stark koppling till internationella satsningar.

Samverkan är en förutsättning, inte minst när det gäller kompetensöverföring och tekniksamverkan mellan akademi, institut och industri, samt mellan företag av olika storlek. SMF:s framtid bygger på samverkan, nätverk och klusterinitiativ.

Läs agendan

Gjutna produkter

 

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan