Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Marin elproduktion

Havsenergi är i dagsläget ett så gott som helt outnyttjat område. Med i sammanhanget små tillskott kan Sverige skapa ett nationellt prioriterat testområde med internationell konkurrenskraft.

Denna agenda fokuserar på havsenergi för elproduktion, vilket specificeras som havsvågor och havsströmmar. Fördelarna är:

  • säker energitillgång och ökad efterfrågan
  • minskad klimatpåverkan
  • hållbara arbetstillfällen.

Marknaden för enbart vågkraft i Sveriges närområde kan vara 145–190 miljarder kronor över en 20–25-årsperiod och bidraget till svenska elsystemet kan bli cirka 10 TWh eller ca 6–7 % av nuvarande elproduktionen. Marknadspotentialen i Europa och övriga världen är hisnande. Flera stora leverantörer av teknik och avancerade system inom elektroteknik och -mekanik finns etablerade inom landet och viss varvskapacitet för tillverkning av stora strukturer. I form av viktig infrastruktur har Sverige ett etablerat forskningsområde för vågkraft med fullständiga miljötillstånd för ytterligare 20 år.

Agendans långsiktiga mål är:

  • 15 MW kapacitet installerad i svenska elsystemet år 2020
  • 300 MW exporterad produktion år 2020
  • minst två företag har nått teknikmognadsgrad 9 enligt TRL-skalan år 2020
  • 1 TWh elproduktion från havsenergi i svenska elsystemet år 2030
  • 5 % av Europas elproduktion från havsenergi år 2030.

I närtid kommer agendan att ligga till grund för arbete med att utreda modeller kring drift av forskningsområdet som nationellt prioriterat testområde. Agendan föreslår också finansierandet av byggnation av ett svenskt vågtankslaboratorium. På längre sikt ska agendan användas för att engagera nya aktörer.


En samverkansplattform som håller en årlig konferens startas upp under 2015. Syftet är att utbyta information, diskutera kring existerande och nya forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt, nätverka, bygga värdekedjor och synkronisera insatser för riktad påverkan på politiska beslutsfattare.

KontaktMagnus Rahm

Uppsala universitet

Pierre Ingmarsson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan