Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Agenda för tjänsteinnovation

Tjänster och komplexa lösningar skapar tillväxt för företag och samhälle genom dynamisk samverkan mellan näringsliv och akademi. Tjänsteinnovationsagendan möjliggör ökad innovation inom hela näringslivet och pekar ut tillväxtkritiska forskningsområden.

Varaktig tillväxt bygger på att vi kan vidareutveckla våra svenska styrkeområden. Tjänsteinnovation stärker förmågan att skapa tillväxt i områden av strategisk vikt, som vår förmåga att skapa värde i komplexa system, värdeskapande från naturresurser och vår roll som trendsättare. Akademiskt är vi sedan 30 år internationellt ledande med ”Nordiska skolan” och svenska företags erkända förmåga att hantera komplexitet, detta bidrar tydligt till konkurrenskraft. Något som blir viktigare eftersom näringslivets och samhällets struktur kräver mer samverkan och nya gemensamma lösningar. Tjänsteinnovation möjliggör internationell konkurrenskraft genom att öka möjligheterna att möta krav från marknad, kunder och ägare.

Målet är att tjänsteinnovation i svenska styrkeområden ska locka internationella företag att etablera service excellence centers i Sverige, och att svenska företag ska öka sin konkurrenskraft samt FoU-verksamhetens samarbete med akademin. Kortsiktigt ska dagens tjänstekunskap utnyttjas strukturerat i samverkan och därmed skapa effekt. Det kräver ett proaktivt och målinriktat arbete, som utgår från samhälls- och marknadsbehov.

För att säkerställa utväxling av medel förespråkar agendan inte bara mer forskning, utan även bättre tillgänglighet och att kunskapen utnyttjas vid rätt tillfällen. Ett målinriktat arbetssätt som bygger på kombinationen av fyra insatsområden:

 • ekosystemutveckling
 • forskning
 • kompetensutveckling
 • policyutveckling.

Det ger agendan och varje projekt möjlighet nå effektmålen:

 • tillväxt
 • lärande
 • hållbar effektivitet.

Detta görs via prioriterade forskningsområden:

 • skapande av marknader
 • utnyttjande av marknadsförändringar
 • värdeskapande i komplexa system
 • skalbarhet i tjänsteinnovation
 • utveckling av tjänster
 • ledarskap.

Tjänsteinnovation är tvärvetenskapligt och bygger på samverkan mellan olika teknikområden. Nödvändig samverkan föreslås säkras med akademiska challengegrupper, institutsamverkan och europeiska/internationella centra.

Läs agendan

Agenda Tjänsteinnovation i Sverige

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan