Utgiven
2011-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2011:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-29-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
142
Författare
Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02796
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Miljö och energi, Transport

Smarta, avancerade elnät kompletterar elledningar med informationsteknik, smarta sensorer, digital mätutrustning och kommunikationsnät. De är möjliggörare för den gröna ekonomin och en förutsättning för att förnybar energi ska kunna ersätta de fossila bränslena. Utvecklingen får stora konsekvenser och revolutionerar elmarknaden när det ges utrymme för nya affärsmodeller och aktörer. Avancerade elnät är en affärsmöjlighet för många olika typer av företag – inte bara de inom den traditionella elbranschen – och svensk exportindustri har goda förutsättningar för att bli framgångsrika.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även: 

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2076 kB)