Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart ledning

Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät

Bokomslag Smart ledning
Utgiven
2011-februari
Serienummer
VA 2011:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute
ISBN
978-91-86517-29-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
142

Smarta, avancerade elnät kompletterar elledningar med informationsteknik, smarta sensorer, digital mätutrustning och kommunikationsnät. De är möjliggörare för den gröna ekonomin och en förutsättning för att förnybar energi ska kunna ersätta de fossila bränslena. Utvecklingen får stora konsekvenser och revolutionerar elmarknaden när det ges utrymme för nya affärsmodeller och aktörer. Avancerade elnät är en affärsmöjlighet för många olika typer av företag – inte bara de inom den traditionella elbranschen – och svensk exportindustri har goda förutsättningar för att bli framgångsrika.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även: 

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan