Utgiven
2010-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2010:02
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-01-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
92
Författare
Örjan Larsson - Blue institute
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02796
Ämne
Miljö och energi, Transport

Fordonssäkerhet är ett område av ökande betydelse, som kontinuerligt måste utvecklas för att förhindra att fler människor förolyckas i trafiken då det varje år omkommer drygt 1,3 miljoner människor och många fler skadas.

Biltillverkare, underleverantörer, myndigheter och forskare har arbetat för ökad säkerhet med goda resultat, men utvecklingen måste fortsätta. Den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft är starkt förknippad med säkerhet. Men det gäller att fortsätta driva utvecklingen och integrationen mellan passiva och aktiva säkerhetssystem på en hårt konkurrensutsatt marknad. Rapporten beskriver den globala marknaden, den tekniska utvecklingen och utmaningarna som fordonssäkerhet står inför.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även:

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1228 kB)