Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En säker väg framåt?

Framtidens utveckling av fordonssäkerhet

Bokomslag En säker väg framåt?
Utgiven
2010-februari
Serienummer
VA 2010:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Örjan Larsson - Blue institute
ISBN
978-91-86517-01-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
92

Fordonssäkerhet är ett område av ökande betydelse, som kontinuerligt måste utvecklas för att förhindra att fler människor förolyckas i trafiken då det varje år omkommer drygt 1,3 miljoner människor och många fler skadas.

Biltillverkare, underleverantörer, myndigheter och forskare har arbetat för ökad säkerhet med goda resultat, men utvecklingen måste fortsätta. Den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft är starkt förknippad med säkerhet. Men det gäller att fortsätta driva utvecklingen och integrationen mellan passiva och aktiva säkerhetssystem på en hårt konkurrensutsatt marknad. Rapporten beskriver den globala marknaden, den tekniska utvecklingen och utmaningarna som fordonssäkerhet står inför.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även:

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan