Utgiven
2012-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2012:03
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-63-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
76
Författare
Markus Ejenäs - Blue Institute
Pris
216 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02796
Ämne
Hälsa, Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster

Stigande sjukvårdskostnader, ökande kvalitetskrav på sjukvården, och inte minst förändrade förväntningar och beteenden från patienterna, eller konsumenterna, skapar en växande marknad för eHälsa. I rapporten analyseras drivkrafter för marknaden för eHälsa, dess delsegment och leverantörer, och potentialen i den globala marknaden för svenska företag.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även: