Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Framtid med växtvärk

Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

Bokomslag Framtid med växtvärk
Utgiven
2011-februari
Serienummer
VA 2011:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Kerstin Frenning & Benjamin Ståhl - Blue Institute
ISBN
978-91-86517-30-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
84

Hälften av jordens befolkning bor i städer och alla prognoser pekar mot en fortsatt urbanisering. Trots de stora utmaningarna, inte minst de miljömässiga, finns det gott om skäl även för optimism. Städer innebär inte bara problem utan även möjligheter. Urbanisering i sig möjliggör effektivisering, rationalisering, planering, skalfördelar och integration på sätt som är omöjligt på landsbygden. Men för att utveckla hållbara städer krävs det att förutsättningarna, verktygen och viljan finns på plats. Den här skriften försöker fånga möjligheterna i de utmaningar som urbanisering skapar. 

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även:

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan