Utgiven
2011-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2011:02
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-30-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
84
Författare
Kerstin Frenning & Benjamin Ståhl - Blue Institute
Pris
216 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02796
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Material, Miljö och energi, Tjänster, Transport

Hälften av jordens befolkning bor i städer och alla prognoser pekar mot en fortsatt urbanisering. Trots de stora utmaningarna, inte minst de miljömässiga, finns det gott om skäl även för optimism. Städer innebär inte bara problem utan även möjligheter. Urbanisering i sig möjliggör effektivisering, rationalisering, planering, skalfördelar och integration på sätt som är omöjligt på landsbygden. Men för att utveckla hållbara städer krävs det att förutsättningarna, verktygen och viljan finns på plats. Den här skriften försöker fånga möjligheterna i de utmaningar som urbanisering skapar. 

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även: